Historie

První Česká škola bez hranic vznikla v Paříži v roce 2003, za podpory Českého centra a Velvyslanectví ČR v Paříži.

Postupně se do sítě Českých škol bez hranic přidaly:

Londýn v roce 2007

Berlín a Curych v roce 2008 (Berlín v současnosti znovu pracuje na nastavení své výuky dle nároků a požadavků České školy bez hranic)

Mnichov v roce 2009

Brusel a Ženeva v roce 2010

Drážďany v roce 2011

Frankfurt v roce 2012 / Rhein Main v roce 2018

V roce 2009 byl založen spolek (tehdy občanské sdružení) Česká škola bez hranic, který si jako hlavní cíl činnosti vytyčil udržování a zvyšování nastavené kvality výuky ve školách s názvem Česká škola bez hranic. Za tím účelem vypracoval vlastní vzdělávací program, společný všem Českým školám bez hranic, který byl schválený jako vyhovující, v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR. Od samého počátku tvořila důležitou složku činnosti spolku rovněž aktivní pomoc Čechům v zahraničí, kteří usilují o založení české školy v místě svého působení. Tato pravidelná poradenská činnost byla vždy realizována zdarma.

Práce spolku zaměřená na rozšiřování sítě českých škol ve světě se od samého začátku ukázala jako efektivní. Síť Českých škol bez hranic obohacují tzv. partnerské školy, tzn. ty, které se vydaly stejným směrem, nicméně (ještě) neplní všechny nastavené parametry ČŠBH na rozsah výuky, vzdělávání učitelů, školní administrativu apod.

V roce 2011 tak do sítě přibyly školy v Baltimoru, Chicagu, Karlsruhe, Neapoli, Sydney a Římě.

Rok 2012 proběhl ve znamení velkého rozmachu spolupracujících škol na území USA, a to díky projektu „Rozšiřování sítě českých škol v zahraničí“, který podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí a spolek ČŠBH v osobě jeho předsedkyně L. Slavíkové-Boucher jej realizoval především na západním pobřeží Spojených států. Byla tak založena škola v Sillicon Valley, do sítě se přidaly další, některé již existující: Filadelfie, Irvine, Los Angeles, New York, Portland, San Diego. 1. setkání českých škol na území USA a Kanady, realizované spolkem ČŠBH v rámci tohoto projektu v červnu 2012 v Českém centru New York, inspirovalo k založení české školy v Dallasu.

Ve stejném roce síť rozšířily školy na dalších evropských a světových místech: v Buenos Aires, Basileji, Florencii, Lisabonu, Madridu, Manchesteru, Reykjavíku, Stuttgartu, Thessalonikách a Wellingtonu.

V roce 2013 vznikla škola v Atlantě, do sítě se přidala škola v Káhiře, Kodani, Milánu, Regensburgu, Tauranze, Varšavě a Vídni. Ve stejném roce se v Miláně uskutečnilo 1. setkání českých škol v Itálii.

V roce 2014 se do řad spolupracujících škol přidalo Okénko-Londýn a škola v Dublinu.

V roce 2015 přibyla škola v Sofii. Na podzim téhož roku bylo uspořádané 1. setkání českých škol ve Francii, ve spolupráci s ČŠBH Paříž a Velvyslanectvím ČR v Paříži, a 1. setkání českých škol ve Velké Británii, ve spolupráci s ČŠBH Londýn a Českým centrem v Londýně.

Spolek Česká škola bez hranic dále eviduje tzv. školy – zájemce: většinou rodiče, kteří by školu rádi založili a ve své činnosti jsou úplně na začátku. V současné době jich je po celém světě 53.

Od roku 2008 pořádá spolek pravidelnou mezinárodní konferenci Českých škol bez hranic a spolupracujících škol, která se koná vždy v srpnu v Praze.

V průběhu let spolek rozšířil svoji činnost a věnuje se navíc dlouhodobě otázce situace zahraničních Čechů ve vztahu k mateřskému státu; jeho odborná pedagogická činnost se začala též zaměřovat obecně na problematiku vícejazyčnosti a vzdělávání žáků z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Pravidelně vytváří výukové materiály, které jsou využívány nejen ve školách v zahraničí, ale i na základních a středních školách v České republice.

Praha, 2016.