O nás

České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost Českých škol bez hranic je koordinována spolkem ČŠBH.
Vícejazyčné děti, které České školy bez hranic vzdělávají a vychovávají, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Myšlenka vznikla v Paříži na podzim roku 2003, kdy zde byla pořádána první jazyková setkání v češtině pro děti. Z této iniciativy postupně vznikla současná mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím systémem.
Lucie Slavíková-Boucher. Foto: Yann Bohac

„Všem z vás, kteří jste se k vícejazyčné výchově rozhodli, a všem těm, kteří se k tomu chystáte, přeji upřímně pevné nervy, výdrž a hlavně úspěch. Je to proces dlouhodobý, ale jak sami uvidíte, smysluplný a obohacující pro všechny zúčastněné“. 

Výuka

Naši žáci navštěvují každodenně školu v zemi, kde žijí. ČŠBH jim doplňuje znalost českého jazyka a literatury a českých reálií.Předškolní výuka je pojata v duchu metody „total immersion„, kdy se dítě po dobu těchto aktivit ocitá v prostředí, kde se mluví výhradně česky. Autentické komunikační situace napomáhají rychlému rozvoji slovní zásoby a snazšímu chápání struktury jazyka. Osvojení češtiny v předškolním věku na úrovni vrstevníků žijících v České republice je základním předpokladem pro úspěšnou školní docházku.
Ve školním věku vyučují České školy bez hranic předměty Český jazyk a literatura, Dějepis – Zeměpis českých zemí (1. až 9. třída) podle vlastního vzdělávacího programu v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR a v časové dotaci minimálně 165 výukových hodin ročně.


Ukázka vzdělávacího programu ČŠBH (ke stažení v pdf).


Rádi s Vámi budeme jeho obsah konzultovat. V případě zájmu se prosím obracejte na Lucii Slavíkovou-Boucher na csbh@csbh.cz