Spolek Česká škola bez hranic

Naše cíle:

  • Cílem spolku je udržovat a šířit znalost českého jazyka a kultury u Čechů žijících v zahraničí, a to ve spolupráci s Českými školami bez hranic či jim příbuznými organizacemi v zemích světa.
  • Spolek plní roli koordinátora jednotlivých Českých škol bez hranic a blízkých organizací, jeho úlohou je koncepčně sjednocovat jejich činnost.
  • Spolek dbá na to, aby názvu Česká škola bez hranic užívaly jen organizace zaměřené primárně na práci s dětmi, jež zajišťují předškolní výchovu (od 18 měsíců věku dítěte) a školní výuku v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR pro 1. – 9. třídu (od 6 let věku dítěte). Žáci jsou vzdělávání v oborech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis českých zemí. Organizace mohou také nabízet doplňkové výukové programy pro dospělé.
  • Spolek podporuje dlouhodobou spolupráci jednotlivých Českých škol bez hranic a příbuzných organizací, iniciuje společné projekty, zaštiťuje jejich realizaci.
  • Spolek připravuje a nabízí rozšiřující vzdělávání pro pedagogy, kteří pracují s českými dětmi vyrůstajícími v zahraničí, vyvíjí pro ně metodické pomůcky.
  • Spolek podněcuje spolupráci s vnějšími institucemi, především s kompetentními orgány pro vzdělávání, jako například MŠMT ČR.
  • Spolek koordinuje společné postupy vůči ministerstvům a orgánům státní správy ČR a zastupuje jednotlivé České školy bez hranic při jednání s nimi.
  • Spolek Česká škola bez hranic vznikl v srpnu 2009 (dříve občanské sdružení) za účelem koordinace činnosti jednotlivých ČŠBH a blízkých organizací.

 

Kontakt

Předsedkyně spolku
Lucie Slavíková-Boucher, lucie.slavikova@csbh.cz, csbh@csbh.cz

Místopředsedkyně
Iva Jirovská, iva.jirovska@csbh.cz

Sídlo
Na Břevnovské pláni 9 169 00 Praha 6

Statut
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.