Konzultativní rada

Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí jmenovala dne 14. 2. 2017 svoji konzultativní radu, složenou dílem ze zástupců ministerstev, kterých se problematika Čechů žijících v zahraničí týká, a dílem ze zástupců organizací, případně jednotlivců, kteří se těmito otázkami intenzivně zabývají.

Jsme velice rádi, že české školy v zahraničí jsou v této Radě též zastoupeni, prostřednictvím spolku Česká škola bez hranic a konkrétně prostřednictvím jeho předsedkyně, Lucie Slavíkové-Boucher.

Neváhejte se tedy na nás obracet s Vašimi dotazy či podněty.

Těšíme se na spolupráci.