Česká diaspora /
Den české diaspory

Češi žijící v zahraničí: Jejich počet trvale roste, jak vyplývá z dlouhodobého sledování našeho spolku. Roste počet dětí – občanů České republiky, které se v zahraničí rodí ve smíšených manželstvích, v současné době jsou to už dokonce děti dětí první vlny porevoluční migrace. Systematická spolupráce s českou diasporou je teprve na začátku, potenciál zahraničních Čechů není využit. A to navzdory tomu, že díky současným technologickým možnostem, především v oblasti komunikace a dopravy, mohou tito lidé plnohodnotně pracovat a žít v zahraničí a zároveň zůstat v úzkém kontaktu se zemí svého původu, se svými kořeny. Poprvé v historii nám současná technologie umožňuje využít zahraničního lidského kapitálu, aniž by se lidé museli stěhovat zpět. Je možné si s nimi i na dálku vyměňovat zkušenosti, a využít jich v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké i kulturní. „Odliv mozků“ se tak stává „výměnou mozků“.

Společný jazyk je základní spojovacím prvkem české diaspory, základním nástrojem pro pěstování vztahu mezi zahraničními Čechy a zemí původu. Udržování a rozvíjení znalosti češtiny v zahraničí jsou pro jakoukoliv formu spolupráce klíčové.

Spolek Česká škola bez hranic vyhlašuje od roku 2019 Den české diaspory. Podívejte se na jednotlivé ročníky:

Den české diaspory 2022 / 2. ročník soutěže ČESKY rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky

Den české diaspory 2021 / 1. ročník soutěže ČESKY rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky

Den české diaspory 2020 / Výtvarná a literární soutěž inspirovaná knihou Petra Síse Zeď

Den české diaspory 2019

Více najdete na webu Česká diaspora.

Novinky sledujte na Facebooku Česká diaspora.


Projekt byl podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR.