Česká diaspora /
Den české diaspory

Češi žijící v zahraničí: Jejich počet trvale roste, jak vyplývá z dlouhodobého sledování našeho spolku. Roste počet dětí – občanů České republiky, které se v zahraničí rodí ve smíšených manželstvích, v současné době jsou to už dokonce děti dětí první vlny porevoluční migrace. Systematická spolupráce s českou diasporou je teprve na začátku, potenciál zahraničních Čechů není využit. A to navzdory tomu, že díky současným technologickým možnostem, především v oblasti komunikace a dopravy, mohou tito lidé plnohodnotně pracovat a žít v zahraničí a zároveň zůstat v úzkém kontaktu se zemí svého původu, se svými kořeny. Poprvé v historii nám současná technologie umožňuje využít zahraničního lidského kapitálu, aniž by se lidé museli stěhovat zpět. Je možné si s nimi i na dálku vyměňovat zkušenosti, a využít jich v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké i kulturní. „Odliv mozků“ se tak stává „výměnou mozků“.

Společný jazyk je základní spojovacím prvkem české diaspory, základním nástrojem pro pěstování vztahu mezi zahraničními Čechy a zemí původu. Udržování a rozvíjení znalosti češtiny v zahraničí jsou pro jakoukoliv formu spolupráce klíčové.

Spolek Česká škola bez hranic vyhlašuje od roku 2019 Den české diaspory. Podívejte se na jednotlivé ročníky:

Den české diaspory 2021

Den české diaspory 2020

Den české diaspory 2019

Více najdete na webu Česká diaspora.

Novinky sledujte na Facebooku Česká diaspora.


Projekt byl podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR.