Rubrika - Výukové materiály

Výukové materiály jsou určené pro žáky ZŠ a SŠ. Rozvíjejí kritické myšlení, učí žáky pracovat s různými druhy pramenů, samostatně vyhledávat a zpracovávat informace. Vše je volně ke stažení.