Významní cizinci v novodobých dějinách Československa

Níže naleznete výukové materiály, které přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů světových osobností, kteří svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu. Zpracovali jsme taková témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově.

Projekt Významní cizinci v novodobých dějinách Československa obsahuje pracovní listy pro žáky (ZŠ a SŠ, úrovně jsou označeny písmeny) a metodiky pro učitele, které představují 4 významné osobnosti z českých / československých dějin:

Ernest Denis a Maurice Pellé


Ernest DENIS (1849–1921)

Ernest Denis byl československou veřejností vnímán jako jedna ze státotvorných osobností spolu s TGM, E. Benešem a M. R. Štefánikem. Denis, jako profesor, vědec a hlasatel morálních hodnot, se tak v duchu Masarykova pojetí státu podílel na utváření mladé ČSR. 

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek
)


Maurice PELLÉ (1863–1924)

Asi nejdelikátnější a úkol čekal Pellého na přelomu let 1918 a 1919. Francouzský premiér Clemenceau ho pověřili vést francouzskou vojenskou misi v právě vzniklém Československu. Pellé „seděl na dvou židlích“ – musel balancovat mezi zájmy Francie, a právě vzniklého Československa, kde byl v případě války z pověření prezidenta Masaryka jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil. Pellé si vysloužil přízeň široké čs. veřejnosti a prezident Masaryk ho vyznamenal Čs. válečným křížem.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek
)


ÚVODNÍ KAPITOLY

1/ Historický úvod: První Československá republika

2/ Československé legie 1914 – 1918

3/ Úvod do problematiky bilingvismu

4/ Jak pracovat s výtvarnými listy


Cílem projektu je:

  • Zpracovat historická témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově.
  • Představit historické události prostřednictvím osudů Čechů nebo cizinců, kteří žili za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu; a to i takových, kteří jsou v naší zemi téměř zapomenuti.
  • Naučit žáky základních a středních škol v ČR, dále pak i ty, kteří se vzdělávají v českých školách v zahraničí, pracovat s různými druhy pramenů, samostatně vyhledávat i kriticky zpracovávat informace, a tak je přimět k přemýšlení o příčinách a důsledcích dějinných událostí a k  uvědomování si souvislostí mezi nimi.
  • Rozvíjet a posilovat čtenářskou gramotnost žáků a zvyšuje jejich kompetenci k učení.

Projekt volně navazuje na výukový materiál „Výtvarníci v československých legiích“.

Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Koordinátorka: Lucie Slavíková-Boucher, csbh@csbh.cz


Posudek projektu z pedagogického a didaktického hlediska od prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., Univerzita Pardubice.

Posudek projektu z historického hlediska od doc. PhDr. Tomáše Jiránka, PhD., Univerzita Pardubice.

Posudek metodických listů úrovně C a medailonků od Doubravky Olšákové, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Na projektech 2014 se podíleli.