Výtvarníci v československých legiích

Níže naleznete výukové materiály, které přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů Čechů, kteří žili převážně za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu. Zpracovali jsme taková témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově. Materiály jsou určené k výuce dějepisu a výtvarné výchově.

Projekt Výtvarníci v československých legiích obsahuje pracovní listy pro žáky (ZŠ a SŠ, úrovně jsou označeny písmeny) a metodiky pro učitele. Materiály jsou určené k výuce dějepisu a výtvarné výchovy.
Představují 10 osobností z českých / československých dějin:

Oskar Brázda, Kamil Cipra, Antonín Číla, Emil Filla, Otto Gutfreund, František Kupka, František Mička, František Parolek, Vojtěch Preissig a Jan Angelo Zeyer


Oskar BRÁZDA (1888–1977)

Od roku 1916 spolupracoval s československým zahraničním odbojem (osobně poznal Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše i Milana Rastislava Štefánika). Pro českou kancelář v Římě pracoval především jako výtvarník: zhotovoval mapy budoucího Československa, připravoval návrhy uniforem, praporů a vlajek, ilustroval legionářský časopis.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


Kamil CIPRA (1893–1952)

V České republice je prakticky neznámý. Většinu života strávil ve Francii. Pod jménem Jean Camille Cipra intenzivně
maloval a vystavoval v legendárním pařížském Salonu nezávislých, v Podzimním salonu a v dalších francouzských městech jako Nevers, Poitiers, Toulouse a Blois.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


Mikuláš Antonín ČÍLA (1883–1983)

Antonín Číla byl český malíř, legionář a příslušník československé armády. Číla byl aktivním členem Sokola, pro nějž také navrhoval plakáty a diplomy.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


Emil FILLA (1882–1953)

Zásadním zlomem v jeho uměleckém životě byla výstava slavného norského malíře – expresionisty Edvarda Munche. Munchovy obrazy na Fillu a jeho umělecké přátele velice zapůsobily a ovlivnily jejich budoucí tvorbu. Filla se vždy zajímal o aktuální umělecké i politické dění, uspořádal například první pražskou výstavu českého surrealismu, ve 30. letech se v jeho obrazech, zejména v cyklech Héraklovy zápasy a Boje a zápasy, objevuje hrozba fašismu.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


Otto GUTFREUND (1889–1927)

Sochař Otto Gutfreund byl jednou z nejdůležitějších postav českého výtvarného umění první poloviny 20. století. Během studia ve Francii se seznámil s novým uměleckým směrem, kubismem. Kubismus se projevoval především v malířství, Gutfreund však začal nový umělecký směr uplatňovat ve své sochařské tvorbě.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


František KUPKA (1871–1957)

František Kupka se ve své tvorbě věnoval jako vůbec první malbě abstraktních obrazů. Při jejich malování se inspiroval poslechem hudby a opíral se také o fyzikální teorii barev. Malířský směr inspirovaný hudbou a poezií se nazývá orfismus a František Kupka je jedním z nevýznamnějších představitelů tohoto směru.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


František MIČKA (1878–1950?)

František Mička není zrovna nejznámějším českým umělcem – legionářem. Proslavila ho však některá z jeho děl, zejména sousoší čtyř amerických prezidentů vytesaných ve skále v Black Hills v jižní Dakotě.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


František PAROLEK (1882–1926)

František Parolek byl fotograf, amatérský malíř a psal také básně. Není slavný umělec, ale jeho fotografie a kresby z ruských bojišť jsou důležitým svědectvím o životě československých legionářů na Rusi.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


Vojtěch PREISSIG (1873–1944)

Vojtěch Preissig patří k nejvýznamnějším představitelům české secese, především v oblasti grafického umění a typografie. Navrhoval plakáty, úpravy knih, ilustrace, ale například také tapety. Během obou světových válek byl aktivním účastníkem odboje.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

 


Jan Angelo ZEYER (1878–1945)

Jan Angelo Zeyer vynikl především jako malíř – krajinář. Zachycoval ji uvolněným, lehkým rukopisem především akvarelovou technikou. Věnoval se také kresbě a knižní ilustraci. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes.
Ovlivnil ho francouzský fauvismus a z části také expresionistický způsob malby.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – k výuce dějepisu, medailonek a materiál k výtvarné výchově)


ÚVODNÍ KAPITOLY

1/ Výtvarníci legionáři – legionáři výtvarníci

2/ Historický úvod: Československé legie 1914 – 1920

3/ Úvod k metodickým listům pro výtvarnou výchovu 

4/ Úvod do problematiky bilingvismu – práce s bilingvními dětmi, práce s výukovými listy


Projekt využívá příležitosti stého výročí vzniku čs. legií a stého výročí začátku 1. světové války. Materiály jsou koncipovány s akcentací na potřeby českých dětí, které žijí trvale či přechodně v zahraničí a jsou buď žáky sítě Českých škol bez hranic, nebo jiných zahraničních škol.

Listy jsou sestaveny tak, aby byly využitelné a přínosné rovněž pro žáky, studenty a pedagogy škol v ČR.

Doba trvání: leden – prosinec 2014

Koordinátorka: Lucie Slavíková-Boucher, lucie.slavikova@csbh.cz

Projekt podpořen MŠMT ČR v rámci programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014.

Na realizaci projektu se podíleli:

 • Gruntová Blanka
 • Jančová Anna
 • Jiránek Tomáš
 • Jirovská Iva
 • Jungmanová Zuzana
 • Ketmanová Kristina
 • Košák Pavel
 • Lorenc Jan
 • Loubet del Bayle Zuzana
 • Michalcová Lenka
 • Pavlíčková Alžběta
 • Slavíková – Boucher Lucie

Zvláštní poděkování:

 • Paní Marie Brázdová
 • Ing. Ivana Čílová
 • Mgr. Pavel Douša, Ph.D., Národní muzeum
 • Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., Univerzita Pardubice
 • PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, PhDr., Univerzita Pardubice
 • Dr. Marie-José Garniche, Musée La Charité sur Loire
 • Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Univerzita Pardubice
 • PhDr. Helena Šulcová, Památník národního písemnictví
 • Archiv Národního muzea
 • Archiv města Plzně
 • Národní knihovna
 • Knihovna Akademie věd
 • Knihovna Národní galerie
 • Knihovna Náprstkova muzea
 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
 • University of Chicago Library, Slavic, E.European & Eurasian Studies
 • VHÚ, Vojenský historický archiv
 • Západočeská galerie Plzeň