Jan Hus a husitství

Projekt se zaměřuje na osobnost Jana Husa:

  • v kontextu civilizace pozdního středověku aneb český národ z pohledu domácího a západoevropského
  • prezentaci tématu husitství v audiovizuální tvorbě

a sleduje 2 cíle: v první části zprostředkovat vícerý pohled na husitskou problematiku, ve druhé části pak vede žáky ke kritickému zhodnocení audiovizuálních ukázek s husitskou tématikou.

Výukové materiály jsou rozdělené na:

Materiály jsou zde volně ke stažení.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015, Národním filmovým archivem a Českou televizí.