Online výuková platforma pro učitele

S radostí Vám oznamujeme, že znovu otevíráme platformu s metodickými kurzy pro učitele. V současné době jsou v nabídce následující kurzy:

Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí (akreditovaný kurz MŠMT)


Anotace kurzu
Časová dotace: 8 x 45 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa, metodická dílna formou videokonference
Lektoři: Mgr. Ivana Cechlová, Mgr. Kateřina Malečková, metodičky sítě ČŠBH z.s.
Cena: 1900 Kč
Registrace ZDE

Architektura české školy v zahraničí. Jak uchopit strukturu a řízení chodu činností v doplňkové škole


Anotace kurzu
Časová dotace: 120 minut
Forma: powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami.
Lektor: Kateřina Spiess-Velčovská,MSc., ředitelka ČŠBH Rhein-Main
Cena: 590 Kč
Registrace ZDE

Management a financování české školy v zahraničí

Anotace kurzu
Časová dotace: 90 minut
Forma: powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami.
Lektor: Kateřina Spiess-Velčovská,MSc., ředitelka ČŠBH Rhein-Main
Cena: 590 Kč
Registrace ZDE

Zhudebněné jazykové hry

Anotace kurzu
Časová dotace: 60 minut
Forma: video
Lektor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D, PedF UK
Cena: 290 Kč
Registrace ZDE

Nabídka kurzů bude průběžně aktualizována. Kurzy probíhaly v rámci Týdne češtiny ve světě 2020.