Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí (akreditovaný kurz MŠMT)

Anotace kurzu:

‐ Mezipředmětové vztahy – jejich definice, praktické využití, přínos pro žáka
‐ Průniková témata předmětu Český jazyk a literatura s předměty
‐ Metody práce s textem, využití filmové ukázky, projektová výuka
‐ Výchova k češství
‐ Motivace žáků, příklady dobré praxe

Forma kurzu a časová dotace:

Účastníci obdrží výukové podklady (komentované prezentace, video ukázky a pracovní listy) odpovídající rozsahu 8 vyučovacích hodin, se kterými se budou moci seznámit dle svých časových možností během předem stanovené doby. Po jejich prostudování bude následovat společná on‐line metodická dílna a diskuse s účastníky.

Lektorky:

Kateřina Malečková (*1979)
je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a Učitelství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ (2003). V letech 2006 a 2007 rozšířila svou aprobaci na učitelství pro SŠ. Letos ukončila studijní program Master 1 oboru Didaktika francouzštiny jako cizího jazyka v plurilingvním prostředí na Aix‐Marseille Université. S výukou jazyků má zkušenosti od roku 2000, od roku 2010 pracuje jako lektorka českého jazyka v zahraničí (Lycée Alphonse Daudet ve francouzském Nîmes, Česká a slovenská škola Sydney, pařížská Sorbonna, Česká škola bez hranic Paříž). Po ročním působení v Praze, kde se věnovala výuce českého jazyka pro cizince na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a v Metě o. p. s., se vrací do Francie vyučovat český jazyk a reálie na univerzitu Aix‐Marseille, kde rovněž spolupracuje s místní českou školou.

Ivana Cechlová (*1968)
je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vystudovala obory Francouzský jazyk a Český jazyk v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (1994). V roce 2010 absolvovala doplňkové dvousemestrální studium pro soudní tlumočníky/překladatele se zaměřením na francouzský jazyk na Karlově univerzitě v Praze.
S výukou jazyků má zkušenosti od roku 1994, vyučovala francouzštinu na Gymnáziu Orlová a na Vyšší odborné škole Dakol a střední škole Dakol, o.p.s. v Petrovicích u Karviné. V letech 2015–2017 působila jako lektorka českého jazyka na Lycée Alphonse Daudet ve francouzském Nîmes. Od roku 2017 vyučuje český jazyk na pařížské Sorbonně a v České škole bez hranic Paříž.

Cena: 1900 Kč

Přihlásit se na kurz