Jak efektivně vést online výuku žáků s odlišným mateřským jazykem

Časová dotace: 15 x 45 minut. Kurz je akreditovaný MŠMT v prezenční podobě. Pokud si zvolíte formu samostudia, získáte potvrzení o absolvování bez čísla akreditace.

Prezenční formu on-line Vám nabídneme 21.–26.11. vždy v čase 19.00–20.30h.

Účastníci se seznámí s rozličnými podobami a možnostmi využití online výuky v rámci potřeb výuky na 1. a 2. stupni českých škol v zahraničí. Společně definují pedagogické zásady a základní technické parametry online výuky. Budou zkoumat možnosti propojení a návaznosti synchronních a asynchronních částí online výuky. Seznámí se evaluačními nástroji online výuky. Osvojí si principy efektivní přípravy na online lekci. Prostřednictvím praktických ukázek a metodické dílny se dozvědí, jak vést vyváženou a funkční online lekci. Vyzkoušejí si některé aktivizující metody podporující interaktivitu v online výuce. Budou analyzovat význam verbální a neverbální komunikace. V rámci praktické části zaměřené na kreativitu se účastníci dozvědí, jak mohou oni sami (nebo jejich žáci) vytvářet vlastní online materiály. Během metodické dílny se seznámí s konkrétními příklady dobré praxe českých škol v zahraničí, které budou analyzovat z hlediska didaktického, organizačního i pocitového. Budou reflektovat svou dosavadní praxi a navzájem sdílet vlastní zkušenosti s online výukou žáků v českých školách v zahraničí. Kurz kombinuje teoretické i praktické lekce. Metody a aktivity použité v lekcích jsou vyzkoušeny s žáky s různou úrovní osvojení českého jazyka.  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Lektorky Mgr. Ivana Cechlová a Mgr. Kateřina Malečková

Mgr. Ivana Cechlová vystudovala obor Francouzský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogické kariéře se věnuje již 27 let, nejdříve v českém školství, posléze jako lektorka českého jazyka pro cizince ve Francii (Lycée A. Daudet Nîmes, Université Paris-Sorbonne). Od roku 2017 působí jako učitelka prvního stupně a předškolní výchovy v České škole bez hranic Paříž. V současné době je pověřena pedagogickým vedením školy, spolupodílí se na tvorbě metodických seminářů pro učitele a lektory v zahraničí a na organizaci olympiády z češtiny pro žáky českých škol v zahraničí.

Mgr. Kateřina Malečková na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury a francouzského jazyka a literatury pro základní a střední školy. Na Filozofické fakultě Univerzity Aix-Marseille vystudovala obor Master 1 Sciences du langage: Didactique du français langue étrangère (FLE) en situation du plurilinguisme. V letech 2005–2010 působila na Moravském gymnáziu v Brně, od r. 2011 se věnuje výuce češtiny a francouzštiny v zahraničí (např. Lycée Alphonse Daudet v Nîmes, Czech and Slovak School of Sydney, Université Paris-Sorbonne, Česká škola bez hranic Paříž), v letech 2017–2018 vyučovala český jazyk pro ÚJOP UK a v organizaci Meta v Praze. V současnosti působí jako lektorka českého jazyka a reálií na Université Aix-Marseille. Zabývá se otázkou vzdělávání bilingvních a plurilingvních dětí: spolupracuje s Českou školou bez hranic Paříž. Pro spolek Českých škol bez hranic koncipuje a vede metodické semináře pro učitele sítě českých škol zahraničí a
spolupodílí se na tvorbě olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí.

Cena: 3590 Kč

Přihláška a detailní informace

Kurz se konal v rámci programu XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí a setkal se s velkým ohlasem.

Z hodnocení absolventů kurzu:

„Inspirace, motivace, potvrzení vlastní působnosti.“


„Skvěle vypracovaný kurz, nacpaný příklady, věcně a using friendly prezentován.“


„Poslední online hodina byla skvělá, užila jsem si sdílení názorů a také oceňuji praktické vyzkoušení webových aplikací.“


„Tady bych moc rada poděkovala velice milým lektorkám za přínosné výukové materiály.“


„Moc děkuji za velice přínosný, inspirující a velmi motivační webinář. Obě referentky paní Cechlová i paní Malečková připravily naprosto profesionální, nádherná tematicky zaměřená a především velice názorná videa. Je za nimi vidět veliká spousta práce, zkušeností a snaha tyto zkušenosti předat dál. Také obě části prezenčních webinářů se mi moc líbily, byly moc hezky moderované, interaktivní a velmi prakticky orientované.
Děkuji za možnost zúčastnit se tohoto vzdělávacího bloku a vřele bych ho doporučila všem, kteří připravují nejen online výuku, ale i těm, kteří chtějí stávající prezenční výuku o nové věci obohatit.“