Jak na češtinu jinak, efektivně a v souvislostech

V návaznosti na XVI. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí Vám nabízíme možnost dalšího vzdělávání on-line.

Jak na češtinu jinak, efektivně a v souvislostech (aneb Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí)

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR v prezenční podobě. Po absolvování kurzu samostudiem získáte potvrzení o absolvování bez čísla akreditace.

Jednotlivé lekce se věnují následujícím tématům:

Mezipředmětové vztahy – jejich definice, praktické využití, přínos pro žáka
Průniková témata předmětu Český jazyk a literatura s dalšími předměty
Metody práce s textem, využití filmové ukázky, projektová výuka
Výchova k češství
Motivace žáků, příklady dobré praxe

Účastníci obdrží výukové podklady (komentované prezentace, video ukázky a pracovní listy) odpovídající rozsahu 8 vyučovacích hodin, se kterými se budou moci seznámit dle svých časových možností během předem stanovené doby. Po jejich prostudování bude následovat společná online metodická dílna a diskuse s účastníky.

Přihláška a detailní informace

Kurzy budou otevřeny v případě dostatečného zájmu. Samostudium bude možné během srpna a září 2024.

Lektorky: Mgr. Ivana Cechlová a Mgr. Kateřina Malečková

Mgr. Ivana Cechlová působí od roku 2017 jako učitelka prvního stupně a předškolní výchovy v České škole bez hranic Paříž. V současné době je pověřena pedagogickým vedením školy, spolupodílí se na tvorbě metodických seminářů pro učitele a lektory v zahraničí a na organizaci Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí. Vystudovala obor Francouzský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogické činnosti se věnuje již 30 let, nejdříve v českém školství, posléze jako lektorka českého jazyka pro cizince ve Francii (Lycée A. Daudet Nîmes, Université Paris-Sorbonne).

Mgr. Kateřina Malečková vystudovala učitelství českého a francouzského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně a didaktiku francouzštiny jako cizího jazyka na Aix-Marseille Université. Od r. 2011 se věnuje výuce češtiny jako cizího a druhého jazyka (např. Lycée A. Daudet Nîmes, Université Paris-Sorbonne, ÚJOP UK Praha, Aix-Marseille Université, Université de Bourgogne). Od roku 2015 spolupracuje s Českou školou bez hranic Paříž a spolkem Česká škola bez hranic jako metodička sítě; koncipuje a vede metodické semináře pro učitele sítě českých škol zahraničí a spolupodílí se na tvorbě Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí.