Týden češtiny ve světě 2020: program a přihlášky otevřeny!

Hlásit se můžete na online metodické kurzy, které budou probíhat od 27. 7. a na XII. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí, která se koná 30. 7. 2020.

Přihlašujte se prosím prostřednictvím elektronických formulářů (každý metodický kurz nebo seminář má svůj vlastní, pro kulaté stoly je jeden přihlašovací formulář). Obratem Vám potvrdíme předběžnou rezervaci a obdržíte pokyny k platbě a zálohovou fakturu. Teprve po úhradě kurzu, bude Vaše rezervace a účast na kurzu závazně potvrzena. Pokud máte zájem o více kurzů, podívejte se na naše slevové balíčky
(na konci stránky)
.

Online kurzy budou k dispozici omezenou dobu, konference bude probíhat v reálném čase.

Týden češtiny ve světě 2020 a XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí pana Tomáše Petříčka.

ONLINE METODICKÉ KURZY:

Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí (akreditovaný kurz MŠMT)
Anotace kurzu
Časová dotace: 8 x 45 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa, metodická dílna formou videokonference
Lektoři: Mgr. Ivana Cechlová, Mgr. Kateřina Malečková, metodičky sítě ČŠBH z.s.
Cena: 1.900 Kč
Přihláška ZDE

Logopedická péče u bilingvních dětí
Anotace kurzu
Časová dotace: 7 x 45 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa
Lektor: Mgr. Eva Kolesová, atestovaný klinický logoped
Témata kurzu:

 1. Vývoj řeči, vývoj artikulace a vliv bilingvního prostředí
 2. Jak správně rozpoznat opožděný vývoj řeči a vliv bilingvního prostředí na vývoj řeči
 3. Logopedická prevence – praktické rady a cvičení k rozvoji řeči
 4. Logopedická prevence – praktické rady a cvičení k rozvoji správné artikulace
 5. Logopedická prevence – jak pomoci dětem se správnou výslovností hlásek TDN, ŤĎŇ, K, G
 6. Logopedická prevence – jak pomoci dětem se správnou výslovností hlásek CSZ a ČŠŽ
 7. Logopedická prevence – jak pomoci dětem se správnou výslovností hlásek L, R, Ř

Cena: 1.700 Kč (jednotlivé lekce lze kurzu lze zakoupit a sledovat i jednotlivě). Lekce 1 a 2 – teorie, cena: 400 Kč (dohromady za obě lekce). Lekce 3 nebo 4, cena: 300 Kč za jednu lekci nebo obě dohromady za 500 Kč. Lekce 5, 6 a 7, cena: 500 Kč za jednu lekci, nebo všechny tři dohromady za 1700 Kč.
Přihláška ZDE

Architektura české školy v zahraničí. Jak uchopit strukturu a řízení chodu činností v doplňkové škole
Anotace kurzu
Časová dotace: 120 minut
Forma: powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami.
Lektor: Kateřina Spiess-Velčovská,MSc., ředitelka ČŠBH Rhein-Main
Cena: 590 Kč
Přihláška ZDE

Management a financování české školy v zahraničí
Anotace kurzu
Časová dotace: 120 minut
Forma: powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami.
Lektor: Kateřina Spiess-Velčovská,MSc., ředitelka ČŠBH Rhein-Main
Cena: 590 Kč
Přihláška ZDE

Aplikace ve výuce jazyků. Žijeme, učíme se, studujeme online
Anotace kurzu
Časová dotace: 90 minut
Forma: bude upřesněna
Lektor: Mgr. Dominika Doležalová, Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu UK
Cena: 490 Kč
Přihláška ZDE

Současná čeština – stav, problémy, vývojové tendence, zdroje poučení o češtině
Anotace
Časová dotace: 90 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa
Lektor: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
Cena: 490 Kč
Přihláška ZDE

Útvary a styly češtiny – čeština spisovná, zvláště hovorová, a stylová diferenciace češtiny ve výuce
Anotace
Časová dotace: 60 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa
Lektor: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
Cena: 390 Kč
Přihláška ZDE 

Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce
Anotace kurzu
Časová dotace: max. 3 hodiny v částech po 45 – 60 minutách
Forma: video
Lektor: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Cena: 590 Kč
Přihláška ZDE

Jak číst příběh, když to ještě neumím?
Anotace kurzu
Časová dotace: 60 minut
Forma: video, možný chat s lektorem na FB formou uzavřené skupiny
Lektor: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Cena: 250 Kč
Přihláška ZDE

Klíč ke čtenářskému deníku
Anotace kurzu
Časová dotace: 60 minut
Forma: video, možný chat s lektorem na FB formou uzavřené skupiny
Lektor: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Cena: 250 Kč
Přihláška ZDE

Jak se chránit na sociálních sítích
Anotace kurzu
Časová dotace: 30 minut
Forma: video, možný chat s lektorem na FB formou uzavřené skupiny
Lektor: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Cena: 150 Kč
Přihláška ZDE

Zhudebněné jazykové hry
Anotace kurzu
Časová dotace: 60 minut
Forma: video
Lektor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D, PedF UK
Cena: 290 Kč
Přihláška ZDE

XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL V ZAHRANIČÍ ONLINE

Dopolední blok – prezenční online kurzy  

Dokumentaristou z domova
9.00 – 10.00
Anotace: Pamětnický projekt pro výuku na dálku, zaměřený na aktivity pro první stupeň. Umožňuje dokumentovat příběhy vlastní rodiny, mapovat vlastní minulost, pátrat po svých kořenech nebo dokumentovat příběhy dalších seniorů po telefonu. Vše s pomocí webu, instruktážních videí, pracovních listů a online webinářů.
Časová dotace: 60 minut
Forma: webinář
Lektor: Mgr. Hana Mlynářová, Post Bellum, o.p.s.
Cena: 190 Kč
Přihláška ZDE

My jsme to nevzdali (výuka moderních dějin)
10.00 – 11.00
Anotace: Vzdělávací portál My jsme to nevzdali je určen především pedagogické veřejnosti se zájmem o výuku moderních dějin. Nachází se zde autentické nahrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Některé kapitoly jsou doplněné o metodiky a pracovní listy.
Časová dotace: 60 minut
Forma: webinář
Lektor: Mgr. Eva Mikulášková, Post Bellum, o.p.s.
Cena: 190 Kč
Přihláška ZDE

Šikana: mýty a realita
11.00 – 12.30
Anotace
Časová dotace: 90 minut
Forma: webinář, chat s lektory v průběhu webináře možný
Lektor: PhDr. David Čáp, Ph.D., FF UK, Milan Kotík, AISIS
Cena: 290 Kč
Přihláška ZDE

Mluvím taky česky
12.30 – 13.30
Časová dotace: 60 minut
Forma: webinář
Lektor: Anna Papp, ČŠBH Mnichov
Cena: 190 Kč
Přihláška ZDE

Cena za celý dopolední blok: 490 Kč

Odpolední blok – přivítání, úvodní slovo, kulaté stoly

XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí – přivítání, úvodní slovo Lucie Slavíková Boucher – 14.00

Kulatý stůl/chat se zástupci ministerstev 14.10 – 15.15
Vaše dotazy a podněty pro naše partnerská ministerstva napište prosím zde do formuláře. My je za Vás předáme a v případě, že se nebudete moci debaty osobně zúčastnit, zašleme Vám později odpověď.

Kulaté stoly, výměna zkušeností 15.15 – 20.30

Výuka v MŠ a na 1. stupni 15.15 – 16.30

Školní výuka 2. stupeň 16.15 – 17.30

Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí; práce s rodiči 17.15 – 18.30

Financování škol 18.15 – 19.30

Architektura české školy v zahraničí. Jak uchopit strukturu a řízení chodu činností v doplňkové škole 19.15 – 20.30

Přihláška ZDE


Ceny „balíčků“:

 1. Celý program (všechny kurzy a semináře) 4.900 Kč (místo 9.200 a více)
 2. V případě úhrady jednoho celodenního kurzu (Mezipředmětové vztahy, logopedie nebo ÚJČ), nebo při úhradě více menších kurzů v celkové hodnotě alespoň 1700 Kč, se poskytuje sleva na program celého konferenčního dne a jeho cena je 400 Kč.
 3. V případě úhrady dvou celodenních kurzů (Mezipředmětové vztahy, logopedie nebo ÚJČ), je třetí celodenní kurz nebo více menších kurzů (v hodnotě min. 1700 Kč) zdarma a program konferenčního dne je 300 Kč.
 4. V případě úhrady tří celodenních kurzů (Mezipředmětové vztahy, logopedie nebo ÚJČ), je 50% sleva na všechny ostatní kurzy a program konferenčního dne je zdarma.

Můžete využít i výhodných cenových balíčků:

 1. Celý program (všechny kurzy a semináře) za cenu 4.900 Kč (místo 9.200 Kč)
 2. V případě úhrady jednoho celodenního kurzu (Mezipředmětové vztahy, logopedie nebo kurzu Ústavu pro jazyk český), nebo při úhradě kratších seminářů v celkové hodnotě alespoň 1700 Kč,  se poskytuje sleva na program celého konferenčního dne a jeho cena je 400 Kč.
 3. V případě úhrady dvou celodenních kurzů (Mezipředmětové vztahy, logopedie nebo kurzu Ústavu pro jazyk český), jsou třetí celodenní kurz nebo kratší semináře v celkové hodnotě 1700 Kč zdarma a program konferenčního dne je 300 Kč.
 4. V případě úhrady tří celodenních kurzů (Mezipředmětové vztahy, logopedie nebo kurzu Ústavu pro jazyk český), poskytujeme 50% slevu na všechny ostatní kurzy a program konferenčního dne je zdarma.

Nabídku online seminářů budeme postupně rozšiřovat. Těšíme se na Vaši účast!