Týden češtiny ve světě 2020: Program metodických kurzů a XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí

PŘIHLÁŠKY NA KURZY JSOU DEFINITIVNĚ UZAVŘENY. Na podzim se můžete těšit na online vzdělávací platformu pro učitele.

XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí probíhá v reálném čase 30. 7. 2020

Týden češtiny ve světě 2020 a XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí pana Tomáše Petříčka.

Akci s předstihem pozdravili a tím de facto zahájili předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, pan senátor Tomáš Czernin, náměstkyně ministra školství, paní Dana Prudíková a zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR pan Jiří Krátký.

ONLINE METODICKÉ KURZY:

Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí (akreditovaný kurz MŠMT)
Anotace kurzu
Časová dotace: 8 x 45 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa, metodická dílna formou videokonference
Lektoři: Mgr. Ivana Cechlová, Mgr. Kateřina Malečková, metodičky sítě ČŠBH z.s.
Cena: 1.900 Kč


Logopedická péče u bilingvních dětí
Anotace kurzu
Časová dotace: 7 x 45 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa
Lektor: Mgr. Eva Kolesová, atestovaný klinický logoped
Témata kurzu:

  1. Vývoj řeči, vývoj artikulace a vliv bilingvního prostředí
  2. Rozvoj sluchového a zrakového vnímání, předčtenářské dovednosti z pohledu logopedie
  3. Logopedická prevence – praktické rady a cvičení k rozvoji řeči
  4. Logopedická prevence – praktické rady a cvičení k rozvoji správné artikulace
  5. Logopedická prevence – jak pomoci dětem se správnou výslovností hlásek TDN, ŤĎŇ, K, G
  6. Logopedická prevence – jak pomoci dětem se správnou výslovností hlásek CSZ a ČŠŽ
  7. Logopedická prevence – jak pomoci dětem se správnou výslovností hlásek L, R, Ř

Cena: 1.700 Kč (jednotlivé lekce lze kurzu lze zakoupit a sledovat i jednotlivě). Lekce 1 a 2 – teorie, cena: 400 Kč (dohromady za obě lekce). Lekce 3 nebo 4, cena: 300 Kč za jednu lekci nebo obě dohromady za 500 Kč. Lekce 5, 6 a 7, cena: 500 Kč za jednu lekci, nebo všechny tři dohromady za 1700 Kč.

Architektura české školy v zahraničí. Jak uchopit strukturu a řízení chodu činností v doplňkové škole
Anotace kurzu
Časová dotace: 120 minut
Forma: powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami.
Lektor: Kateřina Spiess-Velčovská,MSc., ředitelka ČŠBH Rhein-Main
Cena: 590 Kč

Management a financování české školy v zahraničí
Anotace kurzu
Časová dotace: 90 minut
Forma: powerpointová prezentace s audio komentářem prokládaná dalšími podpůrnými prezentačními technikami.
Lektor: Kateřina Spiess-Velčovská,MSc., ředitelka ČŠBH Rhein-Main
Cena: 590 Kč

Aplikace ve výuce jazyků. Žijeme, učíme se, studujeme online
Anotace kurzu
Časová dotace: 75 minut
Forma: bude upřesněna
Lektor: Mgr. Dominika Doležalová, Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Cena: 490 Kč

Současná čeština – stav, problémy, vývojové tendence, zdroje poučení o češtině
Anotace
Časová dotace: 90 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa
Lektor: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
Cena: 490 Kč

Útvary a styly češtiny – čeština spisovná, zvláště hovorová, a stylová diferenciace češtiny ve výuce
Anotace
Časová dotace: 60 minut
Forma: kombinace powerpointové prezentace s audio komentářem a videa
Lektor: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
Cena: 390 Kč

Dobré knihy dětem. Současná dětská literatura pro děti a mládež a její využití ve výuce
Anotace kurzu
Časová dotace: max. 3 hodiny v částech po 45 – 60 minutách
Forma: video
Lektor: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Cena: 590 Kč

Jak číst příběh, když to ještě neumím?
Anotace kurzu
Časová dotace: 38 minut video + chat s lektorem na FB formou uzavřené skupiny (termín bude pro absolventy upřesněn)
Forma: video, možný chat s lektorem na FB formou uzavřené skupiny
Lektor: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Cena: 250 Kč

Klíč ke čtenářskému deníku
Anotace kurzu
Časová dotace: 31 minut video + chat s lektorem na FB formou uzavřené skupiny (termín bude pro absolventy upřesněn)
Forma: video, možný chat s lektorem na FB formou uzavřené skupiny
Lektor: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Cena: 250 Kč

Jak se chránit na sociálních sítích
Anotace kurzu
Časová dotace: 30 minut
Forma: video, možný chat s lektorem na FB formou uzavřené skupiny
Lektor: Bc. Edita Vaníčková Makosová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Cena: 150 Kč

Zhudebněné jazykové hry
Anotace kurzu
Časová dotace: 60 minut
Forma: video
Lektor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D, PedF UK
Cena: 290 Kč

XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL V ZAHRANIČÍ ONLINE


Dopolední blok – prezenční online kurzy


Dokumentaristou z domova
9.00 – 10.00
Anotace: Pamětnický projekt pro výuku na dálku, zaměřený na aktivity pro první stupeň. Umožňuje dokumentovat příběhy vlastní rodiny, mapovat vlastní minulost, pátrat po svých kořenech nebo dokumentovat příběhy dalších seniorů po telefonu. Vše s pomocí webu, instruktážních videí, pracovních listů a online webinářů.
Časová dotace: 60 minut
Forma: webinář
Lektor: Mgr. Hana Mlynářová, Post Bellum, o.p.s.
Cena: 190 Kč

My jsme to nevzdali (výuka moderních dějin)
10.00 – 11.00
Anotace: Vzdělávací portál My jsme to nevzdali je určen především pedagogické veřejnosti se zájmem o výuku moderních dějin. Nachází se zde autentické nahrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Některé kapitoly jsou doplněné o metodiky a pracovní listy.
Časová dotace: 60 minut
Forma: webinář
Lektor: Mgr. Eva Mikulášková, Post Bellum, o.p.s.
Cena: 190 Kč

Šikana: mýty a realita
11.00 – 12.30
Anotace
Časová dotace: 90 minut
Forma: webinář, chat s lektory v průběhu webináře možný
Lektor: PhDr. David Čáp, Ph.D., FF UK, Milan Kotík, AISIS
Cena: 290 Kč

Mluvím taky česky
12.30 – 13.30
Časová dotace: 60 minut
Forma: webinář
Lektor: Anna Papp, ČŠBH Mnichov
Cena: 190 Kč


Cena za celý dopolední blok: 490 Kč


Odpolední blok

instrukce, jak se ke konferenci připojit, najdete ZDE


XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí – přivítání, úvodní slovo Lucie Slavíková Boucher – 14.00

Kulatý stůl se zástupci ministerstev
Podněty pro naše partnerská ministerstva napište prosím zde do formuláře. My je za Vás předáme a v případě, že se nebudete moci debaty osobně zúčastnit, zašleme Vám později odpověď.

Kulaté stoly, výměna zkušeností 15.15 – 20.30

Výuka v MŠ a na 1. stupni 15.15 – 16.30

Školní výuka 2. stupeň 16.15 – 17.30

Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí; práce s rodiči 17.15 – 18.30

Financování škol 18.15 – 19.30

Architektura české školy v zahraničí. Jak uchopit strukturu a řízení chodu činností v doplňkové škole 19.15 – 20.30


Můžete využít i výhodných cenových balíčků:

  1. V případě úhrady jednoho celodenního kurzu (Mezipředmětové vztahy nebo logopedie), nebo při úhradě kratších seminářů v celkové hodnotě alespoň 1800 Kč, se poskytuje 10% sleva na vše.
  2. V případě úhrady dvou celodenních kurzů (Mezipředmětové vztahy a logopedie), nebo při úhradě kratších seminářů v celkové hodnotě alespoň 1800 Kč, se poskytuje 20% sleva na vše.
  3. Celý program (všechny kurzy a semináře) za cenu 5.900 Kč (místo 8.540 Kč) – 30% sleva na vše.

Těšíme se na Vaši účast!


Projekt je podporován  Ministerstvem zahraničních věcí ČR.