Informace pro školy a rodiče

Informace týkající se školského zákona, které souvisejí s povinnou školní docházkou dětí žijících v zahraničí.