Vyhlášení výsledků překladatelské soutěže 2023

 

PODĚKOVÁNÍ (NEJEN) POROTĚ

Velice děkujeme všem porotkyním a porotcům, kteří se ujali nelehkého úkolu posoudit práce 105 mladých překladatelů do 9 jazyků – anglického, dánského, francouzského, holandského, chorvatského, italského, německého, polského a španělského. V abecedním pořadí to byli: Helena Březinová, Antoine Corre, Kateřina Corre Čechlovská, Irena Čajková, Vlatka Daněk, Kristýna Horáčková, Emma Iwanowski, Anna Jakubowska, Jenny Llakmani, Helena Kafková, Helena Kovaříková, Kateřina Malečková, Teresa Mele, Diane Minarik, Kryštof Navrátil, Mato Pejić, Aubrey Saha, Kateřina Segešová, Jaroslav Stanovský, Marcella Svehlik a Iveta Vrbová.

Děkujeme také Lucii Kubečkové za vytvoření dějepisného pracovního listu!

A děkujeme paní Editě Vaníčkové-Makosové za pomoc při výběru překládané literatury.

Poděkování na závěr
Děkujeme paní Janě Grulichové za podporu soutěže, velice si vážíme její důvěry.

Soutěž podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Více informací o 3. ročníku soutěže najdete zde a v aktuálním čísle newsletteru ČŠBH.