Pozvánka na on-line kulatý stůl: Sfumato®

Zveme Vás na on-line kulatý stůl: Efektivní pedagogika elementární čtenářské gramotnosti aneb metodika Sfumato®

Lektorka: PaedDr. Mária Navrátilová
V neděli 15. září od 17h00, prostřednictvím platformy Zoom.

Metoda Sfumato se ve svém principu řadí mezi syntetické metody, je založena na poznatcích neurofyziologických zákonitostí, respektuje principy zpracování podnětů lidským mozkem a neurofyziologické fungování dětského vnímání. Sfumato pracuje se zrakovým, sluchovým, dechovým a hlasovým aparátem zároveň, a to v přesné posloupnosti, s podmínkou správného tvoření hlásek. Rozlišování prvků řeči (fonologické a fonematické uvědomění) se spojuje se sluchovou a zrakovou pamětí, s porozuměním, následně s představivostí, dramatizací a prožitkem. Od počátku vede žáky k hlasitému čtení a k využívání opory břišního lisu (bránice). Cílem je správné tvoření hlásky a čistota jejího provedení. Metoda aktivně řeší práci s mluvidly, tím se podílí na zlepšování výslovnosti, čili zohledňuje logopedické problémy. Zároveň dbá na dostatečnou sluchovou analýzu každé hlásky.  Respektujeme myšlenku, že při čtení jde více o slyšení než o vidění.

Přihláška a více informací ZDE.