Pozvánka na workshop: využití moderních technologií při výuce jazyků

Součástí programu XVI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí bude i dvoudenní prezenční workshop, pořádaný ve spolupráci s European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, na téma využití moderních technologií při výuce jazykůUsing ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)

Workshop:

– se bude konat v úterý a ve středu 30. a 31. 7. prezenčně v Praze.

– je pro účastníky zdarma, včetně zajištěného celodenního občerstvení.

– bude interaktivní, vysvětlení bude probíhat v angličtině, následně lze ve skupinách pracovat česky.

– je určený vyučujícím, kteří budou následně schopni předat získané zkušenosti v rámci své školy dalším, sdílet všechny materiály a nabyté vědomosti. K dispozici dostanou řadu informaci předem a následně během workshopu. Během něj je třeba pracovat na vlastním notebooku.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu csbh@csbh.cz