Otevřené webináře od 1. do 31. srpna 2022

Nestihli jste sledovat všechny webináře XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí? Využijte léto k dalšímu samostudiu!

Následující webináře jsou otevřeny od 1. do 31. srpna.

Obrázky a výuka bez zprostředkovacího jazyka

Mgr. Petra Jirásková (90 minut)

Někdy bez zprostředkovacího jazyka učit chcete a někdy dokonce musíte. Buď proto, že to je jedna ze zásad výuky v instituci, kde působíte, nebo prostě proto, že se svými studenty nemáte žádný společný dorozumívací jazyk. Co všechno můžete udělat, aby byla výuka úspěšná, aby studenti rozuměli co nejvíce a jejich pokrok byl co nejrychlejší? A jak nám na této cestě za společným úspěchem můžou pomoct obrázky? Společně si shrneme možnosti, které v takovém případě máme, a podíváme se také na ukázky z reálné výuky.

Mgr. Petra Jirásková vystudovala obor Český jazyk a literatura na FF UK v Praze. Již během studií začala učit češtinu pro cizince soukromě, v jazykových školách i v kurzech pod záštitou Univerzity Karlovy. Kromě toho působila několik let na ČVUT, a to jednak jako lektorka češtiny pro cizince, jednak jako vyučující předmětu Akademické psaní, který sama metodicky a obsahově připravila. Na počátku roku 2017 se stala koordinátorkou a lektorkou metodických kurzů v Metodickém a odborném centru Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Od roku 2020 zastává pozici vedoucí tohoto centra.

Přihlášky zde.

Některé z otázek, které vyplývají z odlišných postupů při výuce žáků žijících v zahraničí

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. (90 minut)

Příspěvek představí některé klíčové otázky, které vyplývají z praktické výuky českých žáků žijících v zahraničí. Vysvětlí vybrané problémy, podloží je příklady z výuky a zmíní některé vyučovací postupy, které se osvědčují v praxi. Prezentace si vytýká dva cíle: podělit se o zkušenosti z výuky a předložit okruhy aktuálních potíží vyplývajících z práce se jmenovanou cílovou skupinou. Společná diskuse, která proběhne v navazujícím on-line kulatém stolu, se zamyslí nad určitými možnými řešeními daných okruhů.

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. je v současnosti metodikem tvorby SERRJ a ověřování nástrojů ČJ v projektu APIV-A (NPI ČR) a lektorkou češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií v ÚBS FF UK v Praze. V dřívějších letech se částečně podílela na výuce češtiny jako cizího jazyka v ÚČTK FF UK v Praze. Od roku 2007 se zabývá testováním, je dlouholetou spolupracovnicí VTC ÚJOP UK v Praze a CERMAT (vývoj certifikovaných zkoušek a tvorba testových položek). Zajímá se o metodiku češtiny pro jinojazyčné mluvčí, je např. spoluautorkou sady učebnic (např. Čeština pro cizince – úroveň A1 a A2, dále úroveň B1, úroveň B2), specializuje se na metodu jevištního tvaru, která využívá divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině. Popis této metody byl tématem její disertační práce.

Přihlášky zde.

Na tuto přednášku naváže on-line kulatý stůl, který se uskuteční v neděli 11. 9. od 17.00 do 18.30.

Přihlášky zde.