Ohlédnutí za XIV. mezinárodní konferencí českých škol v zahraničí 2022

Ve dnech 25. až 29. července 2022 se v Praze konala XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí, pod záštitou ministra zahraničních věcí a ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Konference byla opět příležitostí připomenout, jak významnou úlohu české školy
v zahraničí plní, a to nejen v šíření českého jazyka a kultury, ale i v oblasti prosazování zájmů České republiky za hranicemi naší země – jsou důležitým nástrojem veřejné diplomacie.

Prezenční část konference v Černínském paláci v Praze zahájil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

V pondělí 25. července jsme slavnostně předali diplomy a ceny vítězům 4. ročníku Olympiády v českém jazyce pro české školy v zahraničí.

Odborný program se 25. a 26. července v Černínském paláci zaměřil například na inovativní způsob výuky českých reálií na 2. stupni, který byl v tomto školním roce pilotován v České škole bez hranic Paříž a Ženeva, a na jiný způsob výuky českého jazyka, rozvíjený v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK.  S těmito novinkami jsou v zahraničí automaticky seznamováni i studenti programu Erasmus plus, kteří v zahraničních českých školách plní odbornou praxi. Nechyběla ani prezentace, ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou J. A. Komenského, titulů současné literatury pro děti a mládež oceněných v literárních soutěžích v roce 2022, doplněná komentovanou prohlídkou vlastní knihovny ve večerních hodinách. Na prezenční část navázala od středy do pátku část vzdělávání on-line.

Konference nabídla v souhrnu 10 přednášek a prezentací, 5 kulatých stolů, 10 webinářů a 2 metodické dílny; celkem se prezenčního a následného vzdělávacího on-line programu zúčastnilo téměř 100 zástupců škol, zájemců o výuku českého jazyka v zahraničí a dalších zájemců z řad odborné veřejnosti.

Záznamy obou prezenčních konferenčních dnů, v chronologickém pořadí, naleznete níže. 

Pondělí 25. 7. 2022

Dopolední program (včetně vyhlášení výsledků 4. ročníku Olympiády pro žáky českých škol v zahraničí)

Nejlepší knihy, Bc. Edita Vaníčková Makosová

Odpolední program

 

Úterý 26. 7. 2022

Aktuální komunikační kontexty ve výuce češtiny, doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Mapa českých pádů, PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

Můžeme zapomenout jazyk?, Mgr. Linda Doleží, Ph.D.

Za záznamy děkujeme technickému týmu MZV ČR.

Na přednášku Mgr. Marie Boccou Kestřánkové, Ph.D. „Některé z otázek, které vyplývají z odlišných postupů při výuce žáků žijících v zahraničí“ naváže v neděli 11. 9. od 17.00 do 18.30 on-line kulatý stůl. Účast zdarma, přihlášky zde.

Děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Pedagogické knihovně J. A. Komenského, Domu zahraniční spolupráce, Českým centrům a Ústavu jazykové a odborné přípravy.

Zvláštní poděkování patří Národnímu divadlu za možnost návštěvy terasy u historických Trig.

Děkujeme všem za účast a těšíme se zase příští rok, tentokrát již na XV. ročník mezinárodní konference českých škol v zahraničí.

Spolek Česká škola bez hranic – společně česky napříč světadíly.