XIV. mezinárodní konference
českých škol
v zahraničí 2022

Záštitu převzali ministr zahraničních věcí
a ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


DETAILNÍ PROGRAM VČETNĚ ANOTACÍ A MEDAILONKŮ LEKTORŮ ZDE.


PROGRAM

PONDĚLÍ 25. 7.

Prezenční den, živý přenos; MZV, Černínský palác, Praha

9.00–11.00
Zahájení:
Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí

Úvodní slovo:
Ing. Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., náměstek pro řízení sekce právní
a konzulární MZV ČR
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph. D., náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, MŠMT ČR
JUDr. Jiří Krátký, M.A., zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR

Spolek Česká škola bez hranic, české školy v zahraničí
MUDr. Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně spolku 

NPI – metodická podpora českých škol v zahraničí
PhDr. Jitka Maříková Tůmová

Debata

Vyhlášení 2. ročníku překladatelské soutěže ČESKY ROZUMÍM, MLUVÍM, ČTU, PÍŠU A PŘEKLÁDÁM! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky.
PhDr. Iva Jirovská, místopředsedkyně spolku Česká škola bez hranic

Slavnostní předání diplomů výhercům 4. ročníku Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí

Přestávka na kávu

11.30–12.45
Nejlepší knihy (ukázky jednotlivých knih přímo na místě)
Bc. Edita Vaníčková Makosová

12.45–13.30
Přestávka na oběd

13.30–14.00
FOHLC Europe (Forum koalic mateřských jazyků v Evropě)
Renata Emilsson Pešková, Ph.D.

14.05–14.25
Portrét současného českého školství v Severní Americe
Mgr. Klára Moldová, Česká škola T. G. Masaryka, Chicago

Přestávka na kávu

15.00–15.40
Nový způsob výuky českých reálií, projekt spolku ČŠBH – zhodnocení pilotního školního roku ČŠBH Paříž, ČŠBH Ženeva
Jaroslav Stanovský, Ph.D., Mgr. Kateřina Segešová, Mgr. Jana Dusíková

15.50–16.20
Jazyk a kultura: kurz praktické češtiny pro středoškoláky v zahraničí
Jana Van Der Ziel Fischerová, Ph.D., Česká škola Dublin

18.00–18.40
Komentovaná prohlídka Národní pedagogické knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
Společná večeře – Vinohradský pivovar, Korunní 106, Praha – Vinohrady

ÚTERÝ 26. 7.

Prezenční den, živý přenos (vyjma kulatých stolů); MZV, Černínský palác, Praha

9.00–10.30
Aktuální komunikační kontexty ve výuce češtiny
doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Přestávka na kávu

10.45–11.45
Mapa českých pádů
PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

11.45–13.00
Přestávka na oběd. Prezentace výukových materiálů pro rozvoj čtení a psaní (Nakladatelství Šafrán)

13.00–14.00
Můžeme zapomenout jazyk?
Mgr. Linda Doleží, Ph.D.

Přestávka na kávu

14.30–16.30
Diskuze, výměna zkušeností – kulaté stoly
Motivace středoškoláků k širšímu studiu češtiny; Olympiáda v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí; Příběhy našich sousedů ve světě – jak na to.; Předškolní výchova; Výuka na 1. a 2. stupni (český jazyk a reálie); Čeština jako druhý jazyk; Zápisy do kmenových škol, povinná školní docházka.

18.00–19.30
Národní divadlo – návštěva terasy u historických Trig.

STŘEDA 27. 7.

webináře

9.00–11.00
Vícejazyčné pedagogiky a metody ve výuce mateřských jazyků
Renata Emilsson Pešková, Ph.D.

11.15–12.45
Aktuální komunikační kontexty ve výuce češtiny
doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

13.15–15.45
Dílna psaní (nejen) na 1. stupni – ochutnávka
Mgr. Alexandra Luhanová

16.00–19.30
Tvořivé psaní pro žáky v češtině pokročilé, část I.
MgA. Nina Rutová

ČTVRTEK 28. 7.

webináře

9.00–10.30
Práce s hlasem ve výuce
Eva Cyrani, DiS.

10.45–12.15
Tvorba hodnotového systému v současné beletrii pro děti
Bc. Edita Vaníčková Makosová

13.15–15.15
Během příběhu
Karolína Voleská, Centrum současného umění DOX

16.00–19.30
Tvořivé psaní pro žáky v češtině pokročilé, část II.
MgA. Nina Rutová

PÁTEK 29. 7.

webináře

9.00–10.30
Jak mluvit na děti, když nám hůř rozumí, a jak se neumluvit: pravidla výslovnosti a hlasová hygiena v českých školách v zahraničí
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

10.45–12.15
Environmentální témata v současné beletrii pro děti
Bc. Edita Vaníčková Makosová

13.00–14.30
Výukové materiály nakladatelství Nová škola
Mgr. Miloš Novotný

14.45–15.45
Jak efektivně vést on-line výuku vícejazyčných žáků ve školách v ČR a v českých školách v zahraničí – Metodická dílna určená pro účastníky tohoto kurzu on-line.
Mgr. Ivana Cechlová, Mgr. Kateřina Malečková

16.00–17.00
Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí (akreditovaný kurz MŠMT)Metodická dílna určená pro účastníky tohoto kurzu on-line.
Mgr. Ivana Cechlová, Mgr. Kateřina Malečková

PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE PŘÍSTUPNÉ V PRŮBĚHU CELÉ KONFERENCE

Hravá slova (tvořivá práce s lektorčinou knihou Slova)
Mgr. Alena Kubínová

Obrázky a výuka bez zprostředkovacího jazyka
Mgr. Petra Jirásková

Některé z otázek, které vyplývají z odlišných postupů při výuce žáků žijících v zahraničí
Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.


A) PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI A PLACENÉ WEBINÁŘE ZDE.

B) PŘIHLÁŠKY NA WEBINÁŘE ZDARMA ZDE.

Těšíme se na setkání!
Spolek Česká škola bez hranic – společně česky napříč světadíly

XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí byla podpořena z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dotačního programu Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy.