Metodická podpora českých škol v zahraničí od NPI

Cílem aktivity je poskytnout školám v zahraničí metodickou a didaktickou podporu a umožnit žákům 1. stupně těchto škol efektivní osvojení znalostí a dovedností ve vybraných vzdělávacích oblastech.

František Brož: Český jazyk a literatura v českých školách v zahraničí
Publikace ke stažení (word)

V cizojazyčném prostředí nabývá na významu komunikační a gramotností pojetí výuky českého jazyka a literatury, proto byly pro potřeby tohoto materiálu upraveny očekávané výstupy z aktuálního znění RVP ZV (2021).

Hana Havlínová: Člověk a jeho svět v českých školách v zahraničí
Publikace ke stažení (word)

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět není nutné v českých školách v zahraničí realizovat v plném rozsahu, protože všichni žáci plní povinnou školní docházku v místních školách, obsah je proto doplněn o témata, která nejsou v dané zemi součástí standardního kurikula.

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky (NPI)