Studentské/žákovské prezidentské volby 2022/2023

V lednu 2023 bude volba prezidenta České republiky. Vyzkoušejte si „nanečisto“ prezidentské volby ve Vašich školách.

Inspirací je stejnojmenný projekt vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni – Studentské volby. S jeho souhlasem jsou všechny materiály upraveny pro podmínky zahraničních škol a jejich žáky (především 2. stupně). Děkujeme za tuto možnost.

Cílem projektu je výchova k demokracii a občanské společnosti. Na základě vlastní zkušenosti mají žáci možnost seznámit se s volebním systémem České republiky a porovnat ho s volebním systémem země kde žijí a vyrůstají a rovněž seznámit se se způsobem, jakým budou moci volit v budoucnu oni sami jako občané České republiky v zahraničí.

Studentské/žákovské prezidentské volby se budou konat v prosinci (I. kolo). V případě, že v prvním kole reálných voleb nebude budoucí hlava státu zvolena a bude se konat II. kolo, proběhne i druhé kolo studentských/žákovských prezidentských voleb, a to nejpozději 22. ledna 2023.

Na konci každého kola prezidentských voleb budeme rádi, když s námi budete sdílet počet žáků, kteří se zúčastnili, a anonymní statistiku, jak volili. Můžete zaslat i fotografii např. z Vaší volební místnosti.

Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány, ani přehlíženy.“

Převzato z: https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby

Dokumenty ke stažení:

POKYNY PRO VOLIČE

POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

INSPIRACE PRO UČITELE


O volbách obecně

Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 18–60 %, v závislosti na typu voleb. V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost.

Informace pro voliče v zahraničí
(zdroj Ministerstvo vnitra ČR)

25. 11. 2022 vydá Ministerstvo vnitra České republiky rozhodnutí o registraci nebo zamítnutí kandidátní listiny.

12. 2022 informuje Český statistický úřad na svých internetových stránkách o kandidátech, kteří ve volbě prezidenta kandidují.

1.–16. 12. 2022 vylosuje Státní volební komise čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů. (Pokud budete pořádat žákovské volby před jejich zveřejněním, napište na hlasovací lístky pouze jména kandidátů)

13.–14. 1. 2023  první kolo volby

27.– 28. 1. 2023 – druhé kolo volby

V prezidentských volbách volí občané České republiky starší 18 let.

V zahraničí je možno volit následovně:

  • na zastupitelském úřadu – volič musí být zapsán do tzv. zvláštního seznamu voličů. Konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem je 4. 12. 2022.
  • na zastupitelském úřadu – s voličským průkazem. Ten vydá na základě žádosti obecní úřad v místě, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou pro první kolo volby je 6. 1. 2023 v 16 hodin, osobně 11. 1. 2023.

Pro druhé kolo volby pak 23. 1. 2023 v 16 hodin, osobně 25. 1. 2023.

Občan ČR zapsaný na zvláštním seznamu voličů může po vyžádání voličského průkazu ve výše uvedených termínech volit v ČR v místě trvalého bydliště.