4. ročník Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí, 2022

V tomto školním roce se konal již 4. ročník Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí. Kromě Českých škol bez hranic se soutěže zúčastnily další zahraniční školy a školičky z Evropy a Severní Ameriky. Zájem o účast v tomto jazykovém klání nás velmi těší, vždyť v tomto ročníku se mezi sebou utkalo 39 nadaných češtinářů ze 14 vzdělávacích institucí!

Soutěžící ve věku od 7 do 13 let byli opět rozděleni do dvou kategorií, 1. kategorie pro žáky 2.–4. třídy, 2. kategorie pro žáky 5.–7. třídy. Zadání obou kategorií byla tematicky sjednocená, a zatímco soutěžní úkoly pro mladší žáky vycházely z textu současné české autorky Petry Martiškové O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi, zadání druhé kategorie bylo věnováno sportu a modle české atletiky Emilu Zátopkovi. Úkoly byly členěny do tří bloků, z nichž každý byl zaměřen na ověření různých jazykových kompetencí. V první části žáci pracovali s literárními ukázkami a jejich úkolem bylo prokázat, zda textu správně rozumí a dokáží v něm najít požadované informace. Druhá část obsahovala hravá cvičení ověřující jazykový cit, nápaditost či šíři slovní zásoby. Třetí část byla zaměřena na psaný projev – soutěžící se písemně vyjadřovali na zadané téma, přičemž se museli držet zadaných kritérií. Soutěžním pracím byly přiděleny jedinečné kódy a v rámci zachování co nejvyšší míry objektivity je hodnotili dva nezávislí hodnotitelé; u slohové části byla hlavním kritériem stylistická úroveň, rozmanitost slovní zásoby a originalita. 

 • Ukázka soutěžního zadání 1. kategorie zde.
 • Ukázka soutěžního zadání 2. kategorie zde.

Výsledky byly jako vždy na vysoké úrovni a v mnoha případech byly srovnatelné s výstupy žáků českých základních škol, což je v kontextu mnohojazyčných žáků obdivuhodné. Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci jejich vzdělávacích institucí. Doufáme, že žákům i jejich učitelům vydrží nadšení pro šíření češtiny za hranicemi České republiky a těšíme se na účast v dalším ročníku. 

Slavnostní předání diplomů a cen se uskutečnilo během XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí v Černínském paláci v Praze.

Zúčastněné školy:

ČŠBH: 

 • Curych
 • Drážďany
 • Londýn
 • Mnichov
 • Paříž
 • Ženeva

Partnerské školy:

 • Česká škola v Kalifornii / Czech School of California
 • Česká a slovenská škola Okénko, Londýn

Nové školy v tomto ročníku:

 • Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice, Chorvatsko
 • Česká základní škola Jana Amose Komenského, Daruvar, Chorvatsko
 • Česká školička ve Wolfsburgu, SRN
 • Schola Bohemica v Düsseldorfu, SRN                                                                                               
 • Czech School Scotland CIC v Edinburghu, VB
 • Amitié franco-tchèque v Meyrargues, Francie.

Děkujeme následujícím nakladatelstvím: Albatros, Baobab, Meander a Nakladatelství Kazda za poskytnutí knižních odměn pro vítěze.