Mezinárodní doporučení pro profesionální práci v komunitních školách mateřských jazyků

Mezinárodní doporučení pro profesionální práci v komunitních školách mateřských jazyků.

Dr. Renata Emilsson Peskova, renata@hi.is.

Skupina organizací v Evropě, Kanadě a Spojených státech amerických, které sdružují velké i malé školy mateřských jazyků ve svých regionech a státech, se v roce 2021 sešla, aby definovala společné principy profesionální práce v takzvaných komunitních školách mateřských jazyků. Tedy ve školách, které vznikly z iniciativy rodičů a komunit a nejsou součástí místního vzdělávacího systému. 

Móðurmál – asociace o dvojjazyčnosti v Reykjavíku na Islandu, Heritage Language Education Network v Eindhovenu v Nizozemsku, Mother Tongues v Dublinu v Irsku, International and Heritage Languages Association (IHLA) v Edmontonu v Kanadě a Coalition of Community-Based Heritage Language Schools ve Spojených státech začaly v době pandemie Covid-19 komunikovat na svých online konferencích, sdílet zkušenosti a dobrou praxi a navzájem se podporovat například při dalším vzdělávání svých učitelů, administrátorů a manažerů. 

Myšlenka, že všechny komunitní školy mateřských jazyků sdílí společné hodnoty, vyplynula ze vzájemného dialogu a srovnání. Všechny koalice podporují své školy a učitele a pomáhají zlepšovat jejich práci a získat pro ni uznání. Zachycením společných principů dobré praxe doufaly organizace nejen v to, že pomohou malým i velkým školám mateřských jazyků rozvíjet jejich vlastní práci, ale chtěly také ukázat okolnímu světu, že je tato práce odborná a kvalitní a že si zaslouží větší uznání a podporu. 

Školy mateřských jazyků učí své žáky jazyky, které nejsou součástí místních vzdělávacích systému, ale představují pro žáky a jejich rodiny osobní hodnotu. Pomáhají tak rozvíjet rozmanitou demokratickou společnost, která respektuje jazyková práva, a udržovat jazykové a kulturní dědictví jednotlivců a komunit. Hodnoty, které spolu školy mateřských jazyků sdílejí, jsou např. identita, vícejazyčnost, multikulturalismus, demokracie, rovnost, světové občanství, spolupráce, inkluze a vzájemný respekt. 

Průvodce má 19 stran a je rozdělený do čtyř částí: 1) základní hodnoty – principy profesionální práce, 2) organizace – řízení a vedení, 3) vzdělávací program – učitelé a výuka, 4) komunitní přesah. Na konci průvodce jsou dále definovány klíčové pojmy jako rovné příležitosti ke vzdělávání, etická praxe, mateřský jazyk, dobrovolník, nebo vize a poslání organizace. 

Autoři průvodce jsou klíčovými pracovníky ve svých koalicích a doufají, že společné principy odborné praxe v komunitních školách mateřských jazyků poslouží začínajícím školám jako inspirace a existujícím školám jako zdroj pro zlepšení praxe. Společné principy mohou dále posloužit sponzorům a zemím původu jako důkaz o kvalitní práci těchto škol; jsou dále možností, jak vlastní práci zhodnotit a srovnat ji s podobnými školami. Jsou zároveň důkazem a zárukou kvalitní práce pro rodiče, politiky a zástupce místních vzdělávacích systémů. V neposlední řadě mohou být výchozím bodem pro definici vlastních hodnot a kodexu chování učitelů mateřských jazyků.

Celý text lze stáhnout zde. Prosíme čtenáře o sdílení názorů a nápadů.