České školy bez hranic: Propojujeme svět s Českou republikou

  • Působíme v Bruselu, Curychu, Drážďanech, Londýně, Mnichově, Paříži, Rhein-Main a Ženevě.
  • Vyučujeme děti s českými kořeny češtině a českým reáliím.
  • Naším standardem je vysoká kvalita výuky srovnatelná s výukou ve školách v České republiky
  • Vyučujeme podle jednotného vzdělávacího programu v souladu s požadavky ministerstva školství.
  • Jednotný program dává každé škole prostor pro vlastní kreativní nadstavbu.
  • Organizujeme společné výukové projekty.
  • Opíráme se o společné zkušenosti, navzájem se podporujeme a tvoříme pevnou síť.
  • Naši žáci se bez problému vracejí do České republiky, do českého vzdělávacího systému.

České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Ve školním věku vyučují České školy bez hranic předměty Český jazyk a literatura, Dějepis – Zeměpis českých zemí (1. až 9. třída) podle vlastního vzdělávacího programu v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR a v časové dotaci minimálně 165 výukových hodin ročně.


Ukázka vzdělávacího programu ČŠBH (ke stažení v pdf).


Rádi s Vámi budeme jeho obsah konzultovat. V případě zájmu se prosím obracejte na Lucii Slavíkovou-Boucher na csbh@csbh.cz