3. ročník olympiády v českém jazyce pro žáky ČŠBH a partnerských škol, 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom pozvali Vás a Vaše žáky k účasti na III. ročníku olympiády v českém jazyce pro žáky ČŠBH a partnerských škol. Soutěž je určena pro žáky s českými kořeny žijící dlouhodobě v zahraničí. Soutěž není určena pro žáky, kteří absolvovali většinu své školní docházky v ČR. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích:

  1. kategorie:  pro žáky 2.–4. třídy
  2. kategorie: pro žáky 5.–7. třídy

Podmínky účasti:

Každá ČŠBH může nominovat maximálně dva žáky za každou kategorii, za školy partnerské může soutěžit vždy jeden žák za kategorii. Výběr soutěžících proveďte dle vlastního klíče – např. uspořádáním školního kola, podle prospěchu apod. Pro přihlášení žáků vyplňte laskavě online přihlašovací formulář kliknutím na odkaz uvedený v tabulce níže. Následně obdržíte kód pro každého soutěžícího. Zadání olympiády bude zasláno pro každého soutěžícího pod jedinečným kódem a žáci již soutěžní práce nepodepisují; identifikace je zaručena právě prostřednictvím jedinečných kódů. Kódy budou přiděleny a spravovány nezávislou osobou ze spolku Česká škola bez hranic, z. s. 

Je nutné, abyste dohlédli na to, že soutěžící budou vypracovávat zadání označená kódem, který jim byl přidělen. 

Současně se zadáním Vám budou zaslány instrukce k vypracování olympiády. 

Vypracovaná zadání následně naskenujte a zašlete na adresu olympiada@csbh.cz tak, aby práce každého soutěžícího byla obsažena v jednom e-mailu (tzn. nominujete-li čtyři soutěžící, obdržíme od Vás čtyři e-maily). 

Důležitá data:

  • Vyhlášení olympiády: 17. března 2021
  • Škola zašle jména nominovaných žáků vyplněním tohoto online formuláře do 4. dubna 2021.
  • Škola obdrží kódy soutěžících a zadání olympiády do 6. dubna 2021.
  • Škola zašle naskenované soutěžní práce na olympiada@csbh.cz do 16. května 2021.
  • Výsledky budou zveřejněny 6. června 2021.
  • Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v rámci XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí, která se uskuteční v době od 26. do 30. července 2021.

Přestože současná situace stále není ideální a mnozí z Vás mají výuku i nadále omezenu, doufáme v hojnou účast Vašich žáků.

Přejeme všem pevné zdraví a spoustu elánu do dalšího vzdělávání. Předchozí ročníky najdete zde.

Spolek Česká škola bez hranic, z. s. 

Ukázka soutěžního zadání 1. kategorie zde.

Ukázka soutěžního zadání 2. kategorie zde.