Vzpomínka: velký podporovatel českých škol v zahraničí senátor Tomáš Grulich by se
14. ledna t.r. dožil sedmdesáti let

Spolek Česká škola bez hranic chystá na čtvrtek 29. července 2021, v průběhu XIII. mezinárodní konference, benefiční koncert Pocta Tomáši Grulichovi. Jazzové melodie zahrají mladí hudebníci z Konzervatoře a střední školy Jana Deyla v Praze, která vyučuje především studenty se zrakovým postižením.

Chcete-li akci podpořit, můžete své příspěvky zasílat na korunový transparentní účet u Komerční banky “Pocta Tomáši Grulichovi”: 123-2375960277/0100

Kdo byl Tomáš Grulich se dočtete v článku od Lucie Slavíkové-Boucher.