Pocta Tomáši Grulichovi

Jazzový koncert k poctě zesnulého senátora
Tomáše Grulicha

Spolek Česká škola bez hranic připravuje v rámci programu XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí na čtvrtek 29. července jazzový koncert
(se souhlasem rodiny) k poctě zesnulého senátora Tomáše Grulicha. Koncert bude možné sledovat i na dálku.

Při této příležitosti bychom rádi zveřejnili virtuální vzpomínkovou knihu. Tomáš Grulich ve své funkci předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí navštívil řadu krajanských spolků a českých škol v zahraničí a velmi podporoval jejich úsilí o výuku češtiny. Mnozí z Vás mají na jeho návštěvu vlastní vzpomínky či fotografie. Prosíme, podělte se o ně s námi, aby kniha co nejvěrněji ilustrovala tohoto aktivního podporovatele zahraničních škol. V úvodu koncertu proběhne slavnostní přípitek, o své zážitky ze setkání s panem senátorem se budete moci podělit i s ostatními ve volné diskuzi po koncertu.

Své vzpomínky ve formě krátkých textů a fotografie zasílejte na e-mail: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz nejpozději do 30. 4. 2021.

Kdo byl Tomáš Grulich se dočtete v článku od Lucie Slavíkové-Boucher.