Literární umělci v československých legiích

Níže naleznete výukové materiály, které přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů Čechů, kteří žili převážně za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu. Zpracovali jsme taková témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově.

Projekt Literární umělci v československých legiích obsahuje pracovní listy pro žáky (ZŠ a SŠ, úrovně jsou označeny písmeny) a metodiky pro učitele, které prezentují 3 spisovatele – legionáře:

Josefa Koptu, Františka Langera a Rudolfa Medka.


Josef KOPTA (1894–1962)

Laureát Státní ceny za literaturu. Získal ji hned dvakrát: v roce 1925 za Třetí rotu a v roce 1927 za Hlídače č. 47. Je znám především jako představitel takzvané legionářské literatury. Hlavní inspirací byly zážitky z války, působení v čs. legiích či pobyt v Rusku.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)


 

František LANGER (1888–1965)

První divadelní hry, lyrické drama Noc, veršované oratorium Svatý Václav nebo hra se sociální tematikou Milióny, se vyznačují snahou o prosté vyjádření a dokonalost formy v duchu secese, neoklasicismu a předválečné avantgardy.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)


 

Rudolf MEDEK (1890–1940)

Díla opěvují hrdinství vojáků bojujících za svobodu a nezávislost své vlasti. Nejproslulejším počinem je tzv. legionářská epopej, románová pentalogie z prostředí československých vojáků v Rusku. Jednotlivé díly vycházely ve dvacátých letech: Ohnivý drak (1. vydání 1921), Velké dni (1. vydání 1923), Ostrov v bouři (1. vydání 1925), Mohutný sen (1. vydání 1926), Anabase (1. vydání 1927).

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)


ÚVODNÍ KAPITOLY:

1/ Československé legie 1914 – 1918

2/ Úvod do problematiky bilingvismu


Projekt volně navazuje na výukové listy „Výtvarníci v československých legiích“ a využívá příležitosti stého výročí jejich vzniku a stého výročí začátku 1. světové války pro připomenutí významné etapy našich dějin formou literárních textů uvedených autorů a jejich životních osudů s akcentací na potřeby českých dětí, které žijí trvale či přechodně v zahraničí a jsou buď žáky sítě Českých škol bez hranic, nebo jiných zahraničních škol.

Materiál je koncipován tak, aby byl využitelný a přínosný rovněž pro žáky, studenty a pedagogy škol v ČR.

Doba trvání: leden – prosinec 2014

Koordinátorka: Lucie Slavíková-Boucher, lucie.slavikova@csbh.cz

Projekt podpořen MŠMT ČR v rámci programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014.


Posudek projektu z pedagogického a didaktického hlediska od prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., Univerzita Pardubice.

Posudek projektu z historického hlediska od doc. PhDr. Tomáše Jiránka, PhD., Univerzita Pardubice.

Na projektu se podíleli.