Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století

Níže naleznete výukové materiály, které přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů Čechů, kteří žili převážně za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu. Zpracovali jsme taková témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově.

Projekt Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století obsahuje pracovní listy pro žáky (ZŠ a SŠ, úrovně jsou označeny písmeny) a metodiky pro učitele, které představují 4 významné osobnosti z českých / československých dějin:

Bohuslava Martinů, Alfonse Muchu, Milana Rastislava Štefánika a Josefa Palivce


Bohuslav MARTINŮ (1890–1959)

Život českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů obsáhl tři různé dějinné epochy: „staré Rakousko“ se svou idylickou kulturou fin de siècle, dobu meziválečnou, tj. dobu moderní, a dobu poválečnou, tj. dobu postmoderní. Martinů je spolu s Leošem Janáčkem řazen mezi nejznámější a nejvýznamnější české autory moderní hudby 20. století.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

 


Alfons MUCHA (1860–1939)

Alfons Mucha, nejvýraznější představitel uměleckého stylu secese z přelomu 19. a 20. století (období „Belle époque“), se narodil v Ivančicích na Moravě v rodině soudního úředníka. Od malička maloval a také krásně zpíval.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

 


Josef PALIVEC (1886–1975)

Je jedním z představitelů moderní české lyriky, který se nezařadil do žádné z literárních skupin či směrů. Překládal poezii a psal eseje, svědčící o jeho vynikající znalosti české i světové kulturní historie. Jeho život zrcadlí typický osud českého intelektuála 20. století. Vzhledem k tomu, že Josef Palivec nevydal mnoho děl knižně, představují důležitou složku jeho odkazu dopisy z vězení. 

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

 


Milan Rastislav ŠTEFÁNIK
(1880–1919) 

Milan Rastislav Štefánik byl renesanční osobností: vědec, diplomat, umělec, humanista a snílek i chladnokrevný voják. Byl francouzským a rakousko-uherským (až do konce první světové války) občanem. Jeho přítelkyně Claire de Jouvenel ho označila za génia a moderního hrdinu humanity.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY
(soubor obsahuje 3 úrovně – A, B, C – a medailonek)


ÚVODNÍ KAPITOLY:

1/ Historický úvod: První Československá republika

2/ Úvod do problematiky bilingvismu

3/ Jak pracovat s výtvarnými listy


Cílem projektu je:

  • Zpracovat historická témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově.
  • Představit historické události prostřednictvím osudů Čechů nebo cizinců, kteří žili za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu; a to i takových, kteří jsou v naší zemi téměř zapomenuti.
  • Naučit žáky základních a středních škol v ČR, dále pak i ty, kteří se vzdělávají v českých školách v zahraničí, pracovat s různými druhy pramenů, samostatně vyhledávat i kriticky zpracovávat informace, a tak je přimět k přemýšlení o příčinách a důsledcích dějinných událostí a k  uvědomování si souvislostí mezi nimi.
  • Rozvíjet a posilovat čtenářskou gramotnost žáků a zvyšuje jejich kompetenci k učení.

Projekt volně navazuje na materiály „Výtvarníci v československých legiích“.

Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Koordinátorka: Lucie Slavíková-Boucher, csbh@csbh.cz


Posudek projektu z pedagogického a didaktického hlediska od prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., Univerzita Pardubice.

Posudek projektu z historického hlediska od doc. PhDr. Tomáše Jiránka, PhD., Univerzita Pardubice.

Na projektech 2014 se podíleli.