2. ročník olympiády v českém jazyce pro žáky ČŠBH a partnerských škol, 2020

Průběh 2. ročníku olympiády v českém jazyce pro žáky ČŠBH a partnerských škol, která se měla původně konat ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, zkomplikovala pandemie a s ní spojené uzavření škol. I přes tuto nepříznivou situaci se 2. ročník podařilo uskutečnit v náhradním podzimním termínu. Organizátoři děkují všem šesti zahraničním českým školám z Basileje, Bruselu, Curychu, Drážďan, Paříže a Ženevy za účast v soutěži a gratulují jejich žákům k dosaženým výsledkům. Vzhledem k výjimečnosti tohoto ročníku a nízkému počtu účastníků se organizátoři rozhodli vyhlásit pouze 1. místo za každou kategorii a udělit čestné uznání ostatním účastníkům.

Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

  • V kategorii 2.–4. třída obsadila 1. místo Eva Ceralová (Česká škola bez hranic Drážďany).
  • V kategorii 5.–7. třída se o 1. místo dělí Ema Pražáková (Česká škola bez hranic Curych) a Barbora Mašínová (Česká škola bez hranic Paříž).

Projekt je podporován  Ministerstvem zahraničních věcí ČR.