Letní tábor v ČR

Spolek Česká škola bez hranic pořádá každý rok týdenní letní tábor v České republice.

Táborový program je především zaměřen na rozvoj češtiny ve spojení s výtvarnými a hudebními činnostmi a výlety do blízkého okolí. Táborové aktivity mají vždy jednu dějovou linku. Prázdninový týden s češtinou v češtině vedou vyučující, jež mají bohaté zkušenosti s bilingvními dětmi.

Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let .

Termíny konání, přihlášky a ceník jsou v dostatečném předstihu zveřejňovány na našich internetových stránkách. Stravování dětí je zajištěno formou plné penze. Příjezd dětí na tábor a stejně i odjezd zajišťují rodiče.

Prohlédněte si minulé ročníky našeho táboření v přehledné BROŽURCE (ke stažení, pdf).

Sluňákov 2018, Sluňákov 2017Sluňákov 2016, Sluňákov 2015, Sluňákov 2014, Sluňákov 2013, Sluňákov 2012, Sluňákov 2011, Sluňákov 2010, Skuteč u Chrudimi 2009.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

Titulní stránka