Den české diaspory 2020

Spolek Česká škola bez hranic vyhlašuje Den české diaspory inspirovaný knihou Petra Síse Zeď.
Zeď, která rozdělovala dlouhá léta Berlín i celou Evropu, je už naštěstí jen vzpomínkou. Ale některé vzpomínky je třeba uchovávat. Jako zprávu o minulosti. Jako varování budoucnosti. Přestože jedna zeď padla, jiné zůstávají a další vznikají. Po celém světě. Zdi symbolické, ideologické i skutečné. Zdi strachu, nesvobody, podezírání. Zdi, bez nichž by náš život mohl být svobodnější a šťastnější.
Petr Sís, Zeď.

V roce 2019 spolek Česká škola bez hranic poprvé vyhlásil Den české diaspory / Czech Diaspora Day a to v upomínku na 17. listopad 1989 a 30. výročí sametové revoluce. Do virtuální mapy světa jsme zaznamenávali akce, které Češi v zahraniční v rámci oslav zorganizovali. Myšlenku slavit Den české diaspory a připomenout alespoň jednou ročně mj. i české veřejnosti velké množství Čechů, kteří žijí trvale v zahraniční a šíří zde dobré jméno České republiky, nám bylo líto opustit.

Proto v letošním roce vyhlašujeme druhý Den české diaspory / Czech Diapora Day, tentokrát inspirovaný knihou Petra Síse Zeď.

Česká škola bez hranic z.s. vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž inspirovanou knihou Petra Síse Zeď. Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Pan Petr Sís nad soutěží převzal záštitu.

Motto soutěže: I současný svět přináší výzvy k boji proti nesvobodě; svoboda není samozřejmá.


Podmínky soutěže:
Soutěž je určena dětem a dospělým, kteří žijí za hranicemi naší země.
Téma svobody může reflektovat historické události, nebo situaci nedávné pandemie.
Soutěže se v dětských kategoriích mohou účastnit jednotlivci i třídní kolektivy.

Knihu Zeď. Jak jsem vyrůstal za železnou oponou lze objednat do celého světa v nakladatelství Labyrint.

Kategorie:

děti 6–9 let a 10–13 let
mládež 14–17 let
dospělí

Uzávěrka odevzdání prací je prodloužena do 15. 11. 2020.

Práce zasílejte na email csbh@csbh.cz s uvedením jména soutěžícího. U dětí prosím uveďte jejich věk, aby mohly být zařazené do příslušné kategorie.
Práce bude posuzovat odborná porota.
Výsledky budou vyhlášeny v listopadu 2020.

Více informací na www.ceskadiaspora.cz