Výukové materiály

Výukové materiály jsou určené pro žáky základních a středních škol. V zahraničí s nimi lze pracovat i v rámci univerzitní výuky českého jazyka a reálií. Pracovní listy přeložené do angličtiny a francouzštiny mohou být vhodným doplněním jazykových učebnic.

Materiály rozvíjejí kritické myšlení, učí žáky pracovat s různými druhy pramenů, samostatně vyhledávat a zpracovávat informace. Vedou k přemýšlení o příčinách a důsledcích dějinných událostí.

Výukové materiály jsou na našich stránkách volně ke stažení a jsou rozděleny na:

1. Materiály pro žáky pro práci ve třídě, které obsahují dějepisné a výtvarné pracovní listy a medailonky jednotlivých osobností.

2. Metodický průvodce pro učitele, který obsahuje návod, jak s pracovními listy a žáky pracovat; dále veškeré biografické údaje o umělci shrnuté do souborné verze medailonku.

Dokumenty lze využít ve výuce dějepisu, českého jazyka, literatury, občanské nauky, výtvarné a hudební výchovy (podle osobností).


Jan Hus a husitství

V roce 2015 jsme se zaměřili na osobnost Jana Husa. Na našich stránkách naleznete pracovní listy pro žáky a metodického průvodce pro učitele; dále pak didaktický materiál věnovaný kritické analýze audiovizuálních ukázek s husitskou tematikou.


Dějiny 20. století

Výukové materiály, které přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů Čechů a cizinců, kteří žili převážně za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu. Zpracovali jsme taková témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově.

Literární umělci v československých legiích:

Josef Kopta, Rudolf Medek, František Langer

Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století:

hudební skladatel Bohuslav Martinů, malíř Alfons Mucha, politik Milan Rastislav Štefánik, básník, překladatel a diplomat Josef Palivec

Významní cizinci v novodobých dějinách Československa:

generál Maurice Pellé a historik, politik, slavista a bohemista Ernest Denis

Výtvarníci v československých legiích:

František Kupka, Otto Gutfreund, Emil Filla, Vojtěch Preissig, Oskar BrázdaFrantišek Parolek, Kamil Cipra, Antonín Číla, František Mička a Jan Angelo Zeyer

Výukové materiály vznikly díky podpoře MŠMT ČR v rámci programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014.

V případě dotazů se prosím obracejte na koordinátorku: Lucie Slavíková-Boucher, lucie.slavikova@csbh.cz