V. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracujících škol 2013

Ve dnech 5. až 8. srpna 2013 se v Praze uskutečnila V. Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol působících ve světě.

Konference se konala pod záštitou ministra zahraničních věcí.

Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva školství a zahraničních věcí, poslanci a senátoři zabývající se problematikou zahraničních Čechů, dále pedagogičtí odborníci, kteří se věnují vzdělání v zahraničí.

Letošní ročník se nesl v duchu oslav 10. výročí položení základního kamene Českých škol bez hranic.

Novinkou letošního ročníku bylo školení pro pedagogy – dvacetihodinový kurz, akreditovaný Ministerstvem školství, který vysvětluje metodiku práce v našich školách a podrobně vykládá vzdělávací program ČŠBH. Kurz je vhodný pro v českých zahraničních školách začínající učitele, ale i pro ty, kdo už v zahraničí nějakou dobu učí a potřebují si ujasnit určité aspekty své pedagogické práce.

K tomuto novému školení proběhlo tradiční školení pro začínající školy, které vysvětluje, jak při zakládání školy postupovat, upozorňuje na možná úskalí a radí, jak se jim vyhnout, nabízí řešení k překonání počátečních těžkostí.

Jedno odpoledne bylo věnované burze nápadů – řízené diskuzi výměny vašich zkušeností, dobrých příkladů z praxe a podobně.

PROGRAM

Pondělí 5. 8. 2013, MZV ČR, Toskánský palác

8,45 – 9,15 Registrace účastníků

9,30 – 9,40 Přivítání účastníků, úvodní slovo: PhDr. Jan Kohout, ministr zahraničních věcí

9,40 – 10,00 České školy bez hranic – úprava školského zákona a další spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže  tělovýchovy: PhDr. Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

10,00 – 10,20 Připravované legislativní změny pro ČŠBH: Doc. RNDr. Anna Putnová, PhD., MBA, poslankyně PČR

10,20 – 10,40 Význam českých škol bez hranic v České republice: PhDr. Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, člen Výboru pro záležitosti Evropské unie

10,40 – 11,00 Pohled MZV na podporu výuky českého jazyka v zahraničí: Mgr. Stanislav Kázecký, PhD., zmocněnec pro krajanské záležitosti

11,00 – 11,20 přestávka na kávu

11,20 – 11,40 Situace českých škol (nejen bez hranic) v zahraničí: MUDr. Lucie Slavíková – Boucher, předsedkyně ČŠBH, o. s. (pdf)

11,40 – 12,00 Zkušenosti s přezkušováním žáků ČŠBH: PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a gymnázia, Truhlářská ulice, Praha 1

12,00- 12,30 Diskuze

12,30 – 13,30 oběd formou studeného bufetu

13,30 – 13,45 Představení evropského projektu „Heuropa!“, MUDr. Lucie Slavíková – Boucher, předsedkyně ČŠBH, o. s.

13,45 – 15,45 prezentace projektu „Výtvarníci v československých legiích“, Mgr. Blanka Gruntová, didaktik ČŠBH.

16,00 – 17,00 Diskuze nad dalšími projekty a plánování aktivit pro školní rok 2013/2014.

19,15  – 22, 00 Slavnostní večer k 10. výročí položení základního kamene Českých škol bez hranic. Večerem bude provázet smyčcové hudební těleso Interpreti di Praga.

Úterý 6. 8. 2013 Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 4, Praha 1

I.    9,00 – 12,30 Školení pro začínající pobočky:  MUDr. Lucie Slavíková – Boucher

II.    11,30 – 12,30 Hodnocení – Sebehodnocení žáků, zkušenosti z evropských škol: PhDr. Dana Musilová, ČŠI

III.    14,00 – 18,00 Burza nápadů – výměna zkušeností, sdílení výukových materiálů

Úterý 6. 8. 14,00 – 19,00

Středa 7. 8. 8,30 – 18,00

Čtvrtek 8. 8. 9,00  – 17,00 České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Metodický kurz ČŠBH o.s. akreditovaný MŠMT ČR (rozsah 20 hodin) „Do nitra jazyků – čteme a píšeme s bilingvními dětmi“: Mgr. Blanka Gruntová, metodik ČŠBH o.s.

Doprovodný program: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Prezentace:

• nabídky nakladatelství Nová škola (http://www.novaskolabrno.eu): pouze v úterý 6. 8. 14,00–19,00

• nabídky nakladatelství Meander (www.meander.cz)

• Knihy „Dobrý nápad“ od Lenky Pomněnky (www.pomnenka.cz)

• Knihy Ilony Lejnarové a Světlany Kotykové „Čeština pro malé cizince 1 a 2“

Kontakt: Česká škola bez hranic, Lucie Slavíková-Boucher csbh@csbh.cz

Fotogalerie


Konference byla realizovaná s laskavou podporou:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Česká centra

Senát Parlamentu České republiky

Dům zahraničních služeb

Golem, s.r.o. cateringová společnost