Vzdělávejte se kreativně i s našimi partnery: DOX a Knihovna Václava Havla

DOX– centrum současného umění pořádá ve dnech 20. 1. – 6. 2. 2021 Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK

První ročník festivalu FUK nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné veřejnosti celou řadu workshopů, debat, rodinných dílen, prezentací a dalších formátů. Vše online.

Název FUK odkazuje na současný stav školství, který nám není lhostejný. Nové trendy (nejen ve vzdělávání) stojí na rozvoji kompetencí uplatnitelných v 21. století a jemných dovednostech (soft skills), které zastřešují kreativita a kritické myšlení. Umění je prostředek, jak tyto dovednosti rozvíjet a zároveň chápat okolní svět. Jakým způsobem pomohla současná, v mnoha ohledech nepříznivá situace nastartovat změny ve vzdělávání? Byly kreativita a umění nástroji při překonání bariér mezi online a offline světem a inovačním hybatelem, nebo ne? Co mohou a měly by ovlivnit děti?

Vyberte si z programu pro školy nebo pro veřejnost https://www.dox.cz/festival-umeni-a-kreativity-ve-vzdelavani

Knihovna Václava Havla nabízí webináře

Studenti se v nich seznámí s legendární hrou Václava Havla Audience (určeno pro SŠ) a budou se zabývat tématem lidských práv nejen v československé historii (vyšší ročníky ZŠ a SŠ). Webináře jsou zdarma a termín se stanovuje individuálně po domluvě s pedagogem a lektorkou. K absolvování webináře stačí počítač, připojení na internet a 45 minut času. Více info https://www.vaclavhavel.cz/cs/vzdelavani/webinare

A na závěr připomínáme, že Spolek ČŠBH nabízí Výukovou platformu pro učitele 

Online metodické kurzy: 1. Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí (akreditovaný kurz MŠMT); 2. Architektura české školy v zahraničí. Jak uchopit strukturu a řízení chodu činností v doplňkové škole; 3. Management a financování české školy v zahraničí