Koronavirus nám převrátil svět vzhůru nohama a prozatím není nic, jak bývalo. Ani naše letní konference tak neproběhne jako obyčejně.

Letos Vám program Týdne češtiny ve světě 2020, resp. XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí nabídneme ve virtuální podobě.

Už teď se můžete těšit na řadu on-line kurzů a seminářů; a to např. na hudební hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby a základních pěveckých dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku, na seminář o motivaci rodičů dvoujazyčných dětí, dozvíte se více o šikaně, která může existovat i v našich menších výukových strukturách, seznámíte se s novinkami české literatury pro děti a mládež; a čeká Vás mnoho dalšího.

Některá témata budou nabídnuta formou webinářů, tedy prezenčně na dálku, stejně tak oblíbené diskuzní kulaté stoly budou virtuálním osobním setkáním všech účastníků – tato interaktivní část Týdne je naplánována na čtvrtek 30. 7. Ostatní kurzy a přednášky budou připraveny ke konzultaci v době, která Vám bude vyhovovat.

Týden češtiny ve světě a XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí začal letos již 4. května 2020, a to díky laskavé nabídce nakladatelství Nová škola, s.r.o, které pro naše učitele zprostředkovalo online seminářAMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník. Pokračovali jsme webinářem Učíme se venku, který se konal 20. května (Les ve škole).

Pro další nabídku v rámci programu Týden češtiny ve světě 2020, resp. XII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí sledujte naše webové stánky www.csbh.cz a Facebook. Zde budeme postupně zveřejňovat další detaily programu.

Těšíme se na Vás opravdu a zcela nevirtuálně – a opatrujte se!

Tým spolku Česká škola bez hranic


Projekt je podporován  Ministerstvem zahraničních věcí ČR.