IV. Mezinárodní setkání zástupců Českých škol bez hranic v Evropě i ve světě 2012

Česká škola bez hranic o.s. uspořádala ve dnech 27. a 28. srpna 2012 v Praze IV. Mezinárodní setkání zástupců Českých škol bez hranic v Evropě a ve světě. Setkání se konalo pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR pana Karla Schwarzenberga.

Účastníci projednali současný stav rozvoje sítě Českých škol bez hranic ve světě a stav výuky českého jazyka dětí, které trvale či přechodně žijí v zahraničí, a stanoví další vývoj v příštích letech. Diskuze se zúčastnili zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, pedagogové a profesní odborníci.

Zápis ze setkání zde ke stažení.


PROGRAM

PONDĚLÍ 27. 8. 2012

 • 9,00 – 9,30    registrace účastníků
 • 9,30 – 9,35     přivítání účastníků, úvodní slovo
 • 9,35 – 10,00  „ČŠBH ve školním roce 2011/2012.“ (příspěvek ke stažení, pdf 1,39 MB) MUDr. Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně o.s. Česká škola bez hranic
 • 10,00 – 10,20 „Pohled MZV na podporu výuky českého jazyka v zahraniční“ (příspěvek ke stažení, pdf 240 kB) Mgr. Stanislav Kázecký, PhD., Zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV
 • 10,20 – 10,40 Plnění povinné školní docházky v zahraničí (příspěvek ke stažení, pdf 130 kB) PhDr. Jiřina Tichá, MŠMT
 • 10,45 – 11,15 přestávka na kávu
 • 11,15 – 11,35 „Vzdělání v Evropském kontextu“ Doc. RNDr. Anna Putnová, PhD., MBA, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR
 • 11,35 – 11,55 příspěvek pana senátora PhDr.Tomáše Grulicha
 • 11,55 – 12,50 další příspěvky, diskuze
 • 12,50 – 13,00 promítnutí „Olympijského filmu“ ČŠBH Londýn jako úvod do odpolední diskuze
 • 13,00 – 14,00 oběd formou studeného bufetu
 • 14,00 – 16,00 diskuze představitelů jednotlivých škol na téma „Bilingvismus, metody výuky  v jednotlivých školách.“
 • 16,00 – 17,00 plánování aktivit a projektů na školní rok 2012/2013
 • 17,00 – 18,00 Valná hromada ŠČBH o.s.
 • 18,30 – 21,00 společná neformální večeře formou studeného bufetu

ÚTERÝ 28. 8. 2012

Zápis z celého jednání naleznete zde ke stažení.

Fotogalerie


MÍSTO KONÁNÍ: Ministerstvo zahraničních věcí, Toskánský palác, Hradčanské nám.5,118 01 Praha 1

KONTAKT: Česká škola bez hranic o.s., Na břevnovské pláni 1267/9, 169 00 Praha 6, Iva Jirovska – iva.jirovska@orange.fr , tel. 23 53 01176, 737 959 062


IV. Mezinárodní setkaní se konalo díky podpoře našich partnerů:

Ministersvo zahraničních věcí ČR

Dům zahraničních služeb Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cateringová společnost Golem

Knihovna Václava Havla

Česká centra

Velkoobchody KBJ