III. Mezinárodní setkání zástupců Českých škol bez hranic v Evropě a ve světě 2011

Ve dnech 1. a 2. srpna 2011 se v pražském Českém centru konalo již třetí společné setkání zástupců ČŠBH.

Setkání se účastnili také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a Českých center.

Letošní konference se konala pod záštitou generálního ředitele Českých center Michaela W. Pospíšila.

Hlavním tématem byla zejména otázka začlenění Českých škol bez hranic do systému českého školství. V této problematice bylo konstatováno, že se připravuje návrh novely Školského zákona, resp. vyhlášky č. 48 o základním vzdělávání. Problematika byla konzultována tak, aby se docílilo finální verze prováděcí vyhlášky akceptovatelné pro obě strany.

Podrobné informace ze setkání naleznete v níže přiloženém zápise. Program konference ke stažení zde. Příspěvek Lucie Slavíkové-Boucher: České školy bez hranic v Evropě a ve světě (ke stažení v pdf).

IV. Mezinárodní setkání zástupců ČŠBH se uskuteční 27. – 28. 8. 2012 v prostorách DZS, Na Poříčí 4, Praha 1 – www.dzs.cz.

Fotogalerie