II. Mezinárodní setkání Českých škol bez hranic v Evropě a ve světě 2010

V pražském Českém centru v Rytířské ulici se 2. a 3. srpna 2010 konalo druhé setkání zástupců Českých škol bez hranic.

Setkání se účastnili také zástupci Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Ministerstva školství, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Českých center.

Cílem společného jednání byla problematika institucionalizace a formalizace systému výuky ČŠBH. Součástí byla prezentace činností nově vzniklých ČŠBH, vzájemná výměna zkušeností a příklady dobré praxe.

Výhledy do budoucna:

Cílem ČŠBH je stále dosažení institucionalizace v rámci MŠMT, což by zvýšilo prestiž jak u rodičů, tak u institucí, umožnilo by najít vícezdrojové financování a zajistilo by kontinuitu projektu do budoucna.

95% frekventantů ČŠBH jsou občané ČR a dle Ústavy mají nárok na české vzdělávání, které zajišťuje ČŠBH.

ČŠBH by se chtěla stát součástí řetězce fakultních škol.

II. setkání ČŠBH navazuje na loňské letní jednání.

Letos v dubnu se konalo Veřejné slyšení stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kde byla projednávána podpora ČŠBH.

Zápis ze dvoudenního setkání zde ke stažení.

Fotogalerie