I. Mezinárodní setkání zástupců Českých škol bez hranic v Evropě a ve světě 2009

V Českém centru Praha v Rytířské ulici se uskutečnilo I. mezinárodní setkání zástupců Českých škol bez hranic z Evropy a zámoří a jejich českých partnerských subjektů – zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, České školní inspekce, zástupců vzdělávacích institucí a nakladatelských domů a dalších relevantních iniciativ. Setkání se zúčastnili i senátoři ze Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a z Výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice.

Záměrem setkání byla prezentace jednotlivých zahraničních poboček ČŠBH, vzájemná výměna odborných zkušeností a diskuze s cílem najít společnou cestu k formalizaci a institucionalizaci systému výuky ČŠBH – tedy výuky českého jazyka pro děti od 18 měsíců do 15 let, které vyrůstají v zahraničí.

Diskuzní kulatý stůl, který byl součástí setkání navázal na probíhající jednání zástupců MŠMT, MZV, ČC a ČŠBH (od ledna 2009) o způsobu a možnostech zařazení ČŠBH do vzdělávací soustavy ČR. V souvislosti s vývojem posledních let – otevření hranic, volný pohyb osob a informací, práce v nadnárodních firmách, rostoucí počet smíšených manželství byl diskutován i přínos ČŠBH vedoucí k posílení české národní identity v měnícím se globalizovaném světě a fenomén změny přístupu k tzv. novým krajanům.

Výhled do budoucna: Průběžně bude konzultován návrh vzdělávacího programu tak, jak je navrhován ČŠBH. Pracovní setkání – MŠMT, MZV, ČC, ČŠBH na výše zmíněná témata budou pokračovat – první je plánována na polovinu října 09 (koncem srpna 09 proběhne interní oborová schůzka na MŠMT).

Koncepce výuky ČŠBH prezentována na konferenci Krajané a Česká republika (hledání možností k nové otevřené spolupráci)”, pořádané Senátem ČR dne 16. září 2009 a na setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka dne 10. října 2009 (viz text výše).