Ohlédnutí za XV. mezinárodní konferencí českých škol v zahraničí 2023

XV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí se konala
24. – 28. července 2023. Nad konferencí převzali záštitu ministr zahraničních věcí
a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Téměř 120 vyučujících a organizačních pracovníků českých škol z celkem 38 míst
v Evropě, USA a Kanadě
, učitelů škol v ČR, studentů českých univerzit, lektorů
a univerzitních pracovníků
se letos sešlo již popatnácté! 

Konference nabídla v souhrnu 10 přednášek a prezentací, 3 kulaté stoly
a 10 webinářů
.

Jednotlivé příspěvky naleznete zde:

Čtvrtek 27. 7. 2023

Zahájení XV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí

Pathways Toward Recognition and Certification for Czech Learners, Linda Egnatz
Global Seal of Biliteracy. Zkušenost
České školy T. G. M.
, Klára Moldová

Proč, co a jak učit? Petra Key

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince, Kateřina Vodičková

 

Pátek 28. 7. 2023

Jak pracovat s příběhy pamětníků ve škole, Magdalena Benešová, Post Bellum

Jak čtou české děti? Aneb současné dětské čtenářství, Irena Prázová

Nejlepší knihy, Edita Vaníčková Makosová

Příspěvky je možné zhlédnout díky Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistilo záznam z Černínského paláce; účastníci v sále mohli využít simultánního překladu díky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Oběma ministerstvům velice děkujeme.

Obsah konference se letos zaměřil na hodnocení a motivaci žáků, jejich rodičů
a učitelů.
Účastníci si tak mohli poslechnout odbornice z Ústavu pro jazykovou
a odbornou přípravu Univerzity Karlovy a americké organizace The Seal of Biliteracy, zazněla i zkušenost ze zahraničních českých škol.

Diskuze se týkala i vhodných učebnic pro české školy v zahraničí s konkrétními příklady ze světa. Nechybělo ani téma čtenářské gramotnosti, které u kulatého stolu vyvolalo živou debatu.

Poděkování patří i Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí, díky níž mohli účastníci XV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí strávit krásný slavnostní večer ve Valdštejnské zahradě a oslavit 20 let společného zahraničního úsilí o zachování a šíření českého jazyka.

Foto: Senát PČR

Na půdě Ministerstva zahraničních věcí byly rovněž ve čtvrtek 27. července slavnostně předány diplomy vítězům 5. ročníku Olympiády v českém jazyce žáků českých škol v zahraničí, která opět potvrdila velmi dobrou úroveň všech zúčastněných,
a to navzdory tomu, že žijí dlouhodobě mimo Českou republiku. V letošním ročníku
se mezi sebou utkalo 43 nadaných češtinářů ze 17 vzdělávacích institucí. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo za přítomnosti několika vítězů, kteří sklidili velký potlesk plného sálu. 

O soutěži si s vítězi a autorkami povídala Katarína Brezovská z Radio Prague International. Rozhovor najdete zde.

Foto: MZV ČR

Konference také upozornila na 3. ročník překladatelské soutěže pro děti a mládež od 6 do 17 let ČESKY rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám! Cena Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky a na možnost jejího propojení
se studenty češtiny na univerzitách v zahraničí. Druhého ročníku se loni zúčastnilo
64 dětí a překládalo se do 7 světových jazyků. Přehled výsledků soutěže najdete zde.

Uzávěrka letošního ročníku bude 30. října 2023, vyhlášení pak 4. února 2024
u příležitosti významného Dne zahraničních Čechů. Přihlášky lze odeslat prostřednictvím formuláře.

Díky spolupráci s vedoucí Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského paní Editou Vaníčkovou Makosovou jsou jednotlivá díla k překladu publikována vždy
na jaře. Za tuto spolupráci děkujeme.