Vyhlášení výsledků překladatelské soutěže 2022

Děkujeme našim partnerům – mediální společnosti Albatros Media
a nakladatelstvím Baobab, Meander a Práh za laskavé poskytnutí krásných knižních odměn pro účastníky 2. ročníku soutěže. Na knihy, diplomy a čestná uznání se mohou těšit všichni mladí překladatelé!

PODĚKOVÁNÍ (NEJEN) POROTĚ
Velice děkujeme všem porotkyním a porotcům, kteří se ujali nelehkého úkolu posoudit práce 64 mladých překladatelů do 7 jazyků – anglického, francouzského, chorvatského, italského, německého, polského a španělského. V abecedním pořadí to byli: Šárka Atzenbeck, Lada Billard, Lucie Ceralová, Irena Čajková, Vlatka Daněk, Margaret Doucette, Anna Jakubowska, Petra Key, Teresa Mele, Mato Pejić a Sandra Tichacek (Ticháčková).Velice také děkujeme Lucii Kubečkové za vytvoření dějepisných pracovních listů!A děkujeme paní Editě Vaníčkové-Makosové za pomoc při výběru překládané literatury.

Poděkování na závěr
Děkujeme paní Janě Grulichové za podporu soutěže, velice si vážíme její důvěry.

Soutěž podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Více informací o soutěži najdete zde.