5. ročník Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí, 2023

Milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom pozvali Vás a Vaše žáky k účasti na V. ročníku olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí. Soutěž je určena žákům s českými kořeny žijícím dlouhodobě v zahraničí. Soutěž není určena žákům, kteří absolvovali většinu své školní docházky v ČR.

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích:

1. kategorie: žáci 2.–4. třídy

2. kategorie: žáci 5.–7. třídy

Podmínky účasti
Každá ČŠBH nebo partnerská škola může nominovat v každé kategorii maximálně dva žáky. Seznam ČŠBH a partnerských škol naleznete na webových stránkách spolku Česká škola bez hranic, z.s. Další zahraniční školy a instituce poskytující výuku češtiny mohou nominovat do každé soutěžní kategorie jednoho žáka.

Instrukce pro zúčastněné školy

Školní kolo olympiády
Školní kolo proběhne v režii Vaší instituce. Žáky vyberte dle vlastního klíče – např. uspořádáním školního kola olympiády, podle prospěchu apod.

Mezinárodní kolo olympiády
Vybrané soutěžící přihlaste do 31. března 2023 pomocí on-line formuláře.

Přihlášeným soutěžícím budou přiděleny jedinečné kódy, jimiž budou následně označena zadání olympiády. Žáci již soutěžní práce nebudou podepisovat. Žáci řeší soutěžní práci sami bez pomoci třetí osoby pod dohledem vyučujícího.

Již v momentě přihlášení uveďte do formuláře datum vypracování olympiády, zadání pro soutěžící žáky Vám budou zaslána nejpozději dva dny před Vámi zvoleným datem. Vypracovanou soutěžní práci pak zašlete mailem na adresu olympiada@csbh.cz nejpozději druhý den po jejím vypracování. Případné změny termínu vypracování olympiády (nemoc, absence soutěžícího) budou řešeny individuálně. Konečná uzávěrka pro přijetí soutěžních prací je 20. května 2023.

Pokyny k odeslání soutěžních prací

Práci každého soutěžícího zašlete v samostatném e-mailu jako přílohu (jeden dokument) ve formátu jpg nebo pdf a do předmětu zprávy uveďte kód soutěžícího. Práce, která nebude kompletní nebo sloučena do jednoho dokumentu, může být ze soutěže vyřazena.

Všeobecné informace ke konání soutěže naleznete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Spolek Česká škola bez hranic z. s.