XV. mezinárodní konference
českých škol
v zahraničí 2023

Srdečně Vás zveme na jubilejní XV. ročník konference českých škol v zahraničí, která se uskuteční ve dnech 24. 7.–28. 7. 2023.

Konference se bude konat pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Vladimíra Balaše a pod záštitou ministra zahraničních věcí pana Jana Lipavského.

V průběhu setkání se budeme věnovat mj. následujícím tématům – čtenářství
a čtenářská gramotnost, jak u češtiny udržet naše teenagery, jak odměňovat ty žáky, kteří nemohou získat osvědčení platné v České republice.

Zapište si do svých kalendářů: od 24. 7. do 28. 7.; prezenční část konference
ve čtvrtek a pátek 27. 7. a 28. 7. v Černínském paláci v Praze.

Těšíme se na setkání!

Spolek Česká škola bez hranic – společně česky napříč světadíly.