Týden češtiny ve světě 2017

Týden češtiny ve světě se konal ve dnech 31. 7. – 4. 8. 2017.

IX. Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících institucí, 4. 8. 2017

Ministerstvo zahraničních věcí, Toskánský palác – Konírna

 Hradčanské náměstí, Praha 1

4. 8. 2017, 9:00–17:30

Konference se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha.

9h00     Registrace

9h30      Zahájení

  • Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí
  • Ivana Červenková, náměstkyně pro řízení Sekce Úřadu ministerstva, MZV ČR
  • Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT ČR – Změny školského zákona

Novinky ze světa ČŠBH ve školním roce 2016/2017; Lucie Slavíková- Boucher/předsedkyně spolku Česká škola bez hranic

10h00  Dotazy, diskuze se zástupci MZV, MŠMT a dalších partnerských institucí

10h30 Přestávka na kávu

10h45  Bez čtení to nejde. Část I.

Rozličné  způsoby a cesty, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí, které mají rozdílné potřeby.  Aspekty čtenářství, které vyplývají ze zkušeností i výzkumů a jsou mnohdy překvapivé, 1. část; Kateřina Šafránková, Květa Krüger/Kritické myšlení

11h45  Přestávka na kávu

14h00 Češi v zahraničí – shrnutí současné situace; L. Slavíková-Boucher

12h00  Bez čtení to nejde. Část II.

Rozličné  způsoby a cesty, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí, které mají rozdílné potřeby.  Aspekty čtenářství, které vyplývají ze zkušeností i výzkumů a jsou mnohdy překvapivé, 2. částKateřina Šafránková, Květa Krüger/Kritické myšlení

13h00 Přestávka na oběd. Během přestávky prezentace českých nakladatelství. Prezentace učebnice Lídy Holé: Česky krok za krokem

               Debata: podněty, potřeby

14h45  Kulaté stoly, výměna zkušeností (v průběhu přestávka na kávu):

  • Předškolní výchova
  • Školní výuka 1. stupeň
  • Školní výuka 2. stupeň
  • Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí

17h00     Závěr

Konference byla podpořena dotací MZV ČR.

DOPLŇKOVÝ PROGRAM PRO UČITELE ZDE KE STAŽENÍ (doplněn o místa konání)

Důležité, nepřehlédněte!:

Nabízené kurzy se budou konat pouze v případě dostatečného zájmu.

Přihlášky přijímáme do 15. 7. 2017.

Účast na kurzu/na kurzech je potvrzena až po připsání platby na účet.

V případě naplnění kapacity kurzu, budou přihlášky uzavřeny dříve.

V případě zrušení kurzu pořadatelem z důvodu nedostatečného zájmu, bude přihlášeným poplatek vrácen v plné výši.

V případě zrušení účasti z vážných důvodů může být přihlášenému účastníkovi vrácena zaplacená částka, avšak po odečtení manipulačního poplatku 270,- Kč.

Kurzy označené */ jsou součástí 100 hodinového bloku kurzů, akreditovaných MŠMT, zaměřených na pedagogiku, psychologii a metodiku výuky českého jazyka a českých reálií pro učitele v zahraničních školách typu ČŠBH. Kurzy umožňují vyučujícím v zahraničí rozšířit si pedagogické vzdělání v souladu s jejich potřebami.