Týden češtiny ve světě 2016

Týden češtiny ve světě proběhl ve dnech 1. 8. – 5. 8. 2016 v Praze.

VIII. Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících institucí

Konference se konala pod záštitou ministra zahraničních věcí PhDr. Lubomíra Zaorálka.

9h30     Registrace

10h00   Zahájení.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí: PhDr. Tomáš Grulich, předseda

MZV ČR: JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. (Cam), M.St.(Oxon), státní tajemník

MŠMT ČR: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády

Česká škola bez hranic: výukový model pro každého? – rok 2015/2016; Lucie Slavíková-Boucher/ předsedkyně spolku Česká škola bez hranic (PP prezentace ke stažení, pdf)

10h25   Výuka mateřských jazyků na Islandu – zkušenost asociace Móðurmál v Reykjavíku; Renata Emilsson Pešková, Asociace Móðurmál/ Spolek Čeština na Islandu (PP prezentace ke stažení, pdf)

10h45   Kulatý stůl – dotazy, debata se zástupci MŠMT a MZV

11h15     Přestávka na kávu uvedená krátkým autorským čtením spisovatelky Renáty Fučíkové. V průběhu přestávky autogramiáda autorky.

11h35    Inspirace z praxe Českých škol bez hranic

  • Zapojení české školy do sítě zahraničních škol v místě působení; program ELCO, zkušenost ze Švýcarska. ČŠBH Ženeva, ČŠBH Curych (PP prezentace ke stažení, pdf).

  • Organizace výuky českých reálií na 2. stupni podle vzdělávacího programu ČŠBH. Aktuální zdroje (výuky) pro učitele zaměřené namoderní a soudobé dějiny. ČŠBH Paříž (PP prezentace ke stažení, pdf)

12h10   Dějepis pro 21. století – Nabídka Ústavu pro studium totalitních režimů v oblasti výuky moderních dějin; Karina Hoření. Oddělení vzdělávání. Ústav pro studium  totalitních režimů.

12h30   Přestávka na oběd uvedená krátkým autorským čtením spisovatelky Veroniky Válkové. V průběhu přestávky autogramiáda obou autorek. Prezentace nakladatelství: Grada, Meander, Práh a Prodos.

13h30   Porozumění čtenému a jeho význam pro školní úspěšnost; Klára Špačková, PFUK Praha (PP prezentace ke stažení, pdf)

13h55     Kritéria pro výběr učebnic češtiny jako cílového jazyka. Kritéria pro tvorbu pracovních materiálů; Dana Nývltová-Hůlková/ vedoucí Metodického a odborného centra ÚJOP UK

16h35     Závěrečná diskuze, dotazy

16h45    Ukončení

Doprovodný program – metodické kurzy pro učitele  1.–4. 8. 2016

Konference byla podpořena dotací MZV ČR.