Týden češtiny ve světě 2015

Ve dnech 3. – 7. 8. 2015 probíhal Týden češtiny ve světě v rámci nějž se v Praze konaly dvě konference: 3. srpna – Heritage Schools and Diaspora ;
4. srpna
 – VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracujících institucí ; 5. -7. srpna – Doprovodný program pro učitele.

Konferenci Heritage Schools and Diaspora pořádali: Stálá komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí, Výbor Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a odborný partner Česká škola bez hranic z.s.


Heritage Schools and Diaspora

Hlavním tématem byla koncepce udržování mateřského jazyka v zahraničí jako významného nástroje zachování kulturního a historického dědictví.

Sborník příspěvků (ke stažení v pdf)

Shrnutí. Výzvy a inspirace Mezinárodní konference „Heritage Schools and Diaspora, MUDr. Lucie Slavíková-Boucher, spolek ČŠBH

Program a obsah jednotlivých příspěvků:

9:30 Přivítání účastníků konference, představení programu

Uvítání:

MUDr. Přemysl Sobotka, Senát PČR

PhDr. Jaromír Jermář, Senát PČR

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., MŠMT ČR

PhDr. Tomáš Grulich, Senát PČR

Uvítání a poděkování: MUDr. Lucie Slavíková-Boucher, ČŠBH z.s.

9:40 „Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a její vnímání českou společností,“ PhDr. Tomáš Grulich, Senát

9:55 „České školství v zahraničí v období svého největšího rozkvětu (za První republiky) – inspirace pro současnost,“ PhDr. Mgr. Ilona Ďatko Moravcová, Ph.D.

10:10 K současným možnostem výzkumu české diaspory a úlohy ČŠBH, PhDr. Stanislav Brouček, CSc., Etnologický ústav Akademie věd ČR

10:25 „Ekonomicko-kulturní přínos české diaspory pro ČR aneb jak Češi v zahraničí přispívají k rozvoji jejich vlasti“ Mgr. Ondřej Svoboda, French Commerce

10:40  „České školy bez hranic – Heritage Schools, jejich přínos, úskalí jejich existence“ MUDr. Lucie Slavíková – Boucher, ČŠBH, z.s.

10:55 Diskuze

11:05 Coffee break

11:25 „Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí“ Ing. Iva Tatarková, ředitelka Domu zahraniční spolupráce

11:40 Česká centra – výuka češtiny v zahraničí, koncepce rozvoje jazykového vzdělávání, Mgr. Taťána Ondrašíková, Česká centra

11:55 Diskuze

12:05 Oběd

13:15 „Role ÚJOP UK ve vzdělávání zahraničních vyučujících češtiny“ Dana Hůlková Nývltová, Ph.D., Metodické a odborné centrum, ÚJOP

13:30 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých školáchMgr. Lukáš Radostný, META, o.p.s.

13:45 „Příprava učitelů na výuku češtiny jako cizího jazyka“, Mgr. Lenka Pavelková, MSc., Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

14:00 Diskuze

14:10 Coffee break

14:30 „Mateřský jazyk jako podpora národní identity a zachování kulturního dědictví v Evropských školách“ PaeDr. Dana Musilová, Česká školní inspekce

14:45 „Polské státní školy v zahraničí. Polská škola v Praze“, Urszula Drahná, učitelka v Polské škole v Praze


15:00 „Aktuální situace českého školství v USA se zaměřením na Chicago“ Mgr. Klára Moldová, DiS., učitelka u krajanů v USA

15:15 Holandské vzdělávání v zahraničí. Holandská škola v Praze, Anne-Marie Matthijsse, ředitelka holandské školy v Praze

15:30 „BILINGUALIS z.s. – německý kulturní a jazykový spolek pro bilingvní děti v Praze“, Dr. Stephan Heidenhain, místopředseda spolku Bilingualis

15:40 Diskuze

15:50 Shrnutí, závěrečné slovo PhDr. Tomáš Grulich, Senát PČR; MUDr. Lucie Slavíková – Boucher, předsedkyně ČŠBH, z.s.

Fotogalerie


VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracujících institucí

Sborník příspěvků (ke stažení v pdf)

Program a obsah jednotlivých příspěvků:

9:00 Přivítání účastníků konference, PhDr. Lukáš Kaucký, náměstek člena vlády, MZV ČR

9:10 Podpora výuky českého jazyka z pohledu MZVIng. Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR

9:25 Podpora výuky v českých školách v zahraničí z pohledu MŠMT, Mgr. Ladislav Bánovec, ředitel odboru mezinárodních vztahů MŠMT ČR

9:40 Výzvy a inspirace Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“ (shrnutí příspěvků předchozího dne konference) MUDr. Lucie Slavíková-Boucher, ČŠBH, z.s.

9:55 Prostor pro dotazy, diskuze

10:10 Coffee break

10:30 Vysílání Českého rozhlasu pro školy v zahraničí Milena Štráfeldová, Český rozhlas

10:45 „Učebnice bez HRAnice“ Adéla Herbsová, ČŠBH Londýn

11:00 Prostor pro dotazy, diskuze

11:15 Korpus Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně) – praktické využití při výuce a přípravě na certifikované zkoušky, PhDr. Pavel Pečený, ÚJOP UK, Výzkumné a testovací centrum,

12:15 Prostor pro dotazy, diskuze

12:30 Oběd

13:30 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v ČR, Mgr. Klára Horáčková, Mgr. Zuzana Janoušková, META o.p.s,

14:30 Prostor pro dotazy, diskuze

14:45 „Nové deklinační vzory a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka“ PhDr. Lída Holá

15:45 Prostor pro dotazy, diskuze

16:00 Coffee break

16:15 Projekty ČŠBH (společné projekty) MUDr. Lucie Slavíková-Boucher, ČŠBH, z.s.

16:30 Prostor pro dotazy, diskuze

16:50 Shrnutí. Závěrečné slovo MUDr. Lucie Slavíková – Boucher, předsedkyně ČŠBH, z.s.

Fotogalerie


Doprovodný program pro učitele:

Metodické školení pro pedagogy „Do nitra jazyků aneb čteme a píšeme s bilingvními dětmi“ (vzdělávací program ČŠBH)

Celkový rozsah: 20 hodin, kurz akreditovaný MŠMT

lektoři: Blanka Gruntová

Metodické školení pro pedagogy „Základy aplikované pedagogiky a psychologie“

Celkový rozsah: 35 hodin, kurz akreditovaný MŠMT

lektor: Jaroslav Zajíc

Metodické školení „Logopedie“

Rozsah: 5 hodin

lektor: Lucie Krejčová

Metodické školení „Hodnocení a sebehodnocení žáka“

Rozsah: 3 hodiny

lektor: Dana Musilová, inspektorka Evropských škol

Metodické školení „Jak založit školu v zahraničí“

Rozsah: 2 hodiny

lektor: Lucie Slavíková – Boucher

Příští rok se „Týden češtiny ve světě“ bude konat ve dnech 1. – 5. 8. 2016.

Konference byly podpořeny dotací Ministerstva zahraničních věcí.