3. Setkání českých škol v Severní Americe 2014

Česká škola Dallas ve spolupráci se spolkem Česká škola bez hranic a pod záštitou Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu a Sokola Žižka v Dallasu pořádala již 3. setkání českých škol a zájemců o výuku češtiny pro děti v Severní Americe.

Datum konání: 27. – 29. června 2014, Dallas, TX. Program se konal v prostorách Sokola Žižka v Dallasu. Jednotlivé příspěvky účastníků jsou níže ke stažení.

SOBOTA 28. 6. 2014

9:00 Slavnostní zahájení: Petr Gandalovič, velvyslanec ČR, Nina Marcussen, zakladatelka ČŠ Dallas, Robert Podhrasky, president Sokol Dallas, Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Slavnostní přejmenování České školy Dallas na Českou školu Václava Havla Dallas, slavnostní odhalení portrétu Václava Havla (autorka Oxana  Marchenko) a nového loga školy (autorka Viktorie Marcussen).

 9:45 Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR, Markéta Fajmonová, zástupkyně pracoviště pro krajanské záležitosti MZV ČR.

10:15 Legislativní zakotvení českých škol v zahraničí; Smlouva mezi MŠMT a poskytovateli vzdělávání v zahraničíRenata Uhlíková, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT ČR.

10:45 Diskuze, přestávka

11:15 Vývoj situace výuky ČJ pro děti v zahraničí v průběhu minulého rokuLucie Slavíková-Boucher, předsedkyně Spolku ČŠBH

12:00 Oběd zajištěn ČŠ a Sokolem Dallas v místě konference a je pozorností organizátorů.

13:00 Prezentace vzdělávacího projektu „Texas Czechs: Rooted in Tradition“Dawn Orsak, Lori Najvar se před pár lety rozhodly zdokumentovat tradice tak, jak si je pamatovaly jejich babičky. Výsledkem je multimediální putovní výstava, která popisuje a oslavuje bohaté kulturní dědictví Texasanů českého původu.

13:40 Prezentace českých škol v USA

14:40 Problematika bilingvismu, cíle výuky ČŠBH a jak založit českou školu.  Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně Spolku ČŠBH

15:00 Přestávka

15:10 Dílna: Předškolní výuka češtiny za pomoci Orff Schulwerk metody. Praktické využití hudebních modelů ve výuce jazyka; ukázka v praxi s rodiči a dětmi ČŠ Václlava Havla Dallas. Nina Marcussen

16:30 Výuka českého jazyka v jednotřídkách. Konkrétní metody práce se třídou v hodinách ČJRenata Uhlíková

17:00 Volná diskuse

20:00 Návštěva Fort Worth: Milan Gallery, historický Stockyards

NEDĚLE, 29. 6. 2014

9:00 Seminář:  Nejčastější chyby v písemném projevu Čechů žijících v zahraničí. Klára Moldová, Česká škola Václava Havla Dallas.

10:00 Burza nápadů na výuku češtiny

11:00 Tvůrčí dílna: Teach The Teacher: Preserving cultural crafts in our communities. Daniela Sipkova – Mahoney (www.danielam.com)Praktické dovednosti: Pleteme ze slámy. Pečeme ornamentální vizovické pečivo.

12:30 Přestávka na oběd

13:30 Teach The Teacher pokračuje:  Papírové vystřihovánky a velikonoční kraslice.

16:00 Ukončení konference

Za Českou školu v Dallasu Nina Marcussen a Klára Moldová.