VI. Mezinárodní setkání zástupců Českých škol bez hranic a spolupracujících škol 2014

Ve dnech 4. – 8. 8. 2014 se uskutečnilo již šesté mezinárodní setkání Českých škol bez hranic a spolupracujících škol. Konference se konala v Toskánském paláci pod záštitou ministra zahraničních věcí pana Lubomíra Zaorálka.

VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCE

PROGRAM:

Pondělí 4. 8. 2014, MZV ČR, Toskánský palác

 • 8,30 – 9,15 Registrace účastníků
 • 9,30 – 9,40 Přivítání účastníků, úvodní slovo:  Prof. Ing. Petr Drulák, PhD., 1. náměstek ministra zahraničních věcí
 • 9,40 – 10,00 Zařazení výuky českého jazyka v zahraničí do systému péče o českou diasporu: PhDr. Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • 10,00 – 10,20 Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČRJUDr. Karel Kühnl, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR
 • 10,20 – 10,40 Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Českým školám bez hranicRNDr. Michaela Kleňhová, vrchní ředitelka sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí
 • 11,40 – 11,00 přestávka na kávu
 • 11,00 – 11,20 Situace českých škol (nejen bez hranic) v zahraničíMUDr. Lucie Slavíková – Boucher, předsedkyně spolku ČŠBH
 • 11,20- 12,30 Diskuze
 • 12,30 – 13,30 oběd formou studeného bufetu
 • 13,30 – 17,00 Prezentace projektů spolku ČŠBH „Literární umělci v československých legiích“; „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“; „Významní cizinci v novodobých dějinách Československa“. Lucie S. – Boucher, koordinátorka projektů; další společné projekty, plánování aktivit pro školní rok 2013/2014, diskuze
 • 17,30 Tisková konference
 • 20,00 Představení divadla Ungelt „Sklenice vody“ (letní scéna – pod Loretou na Novém světě)

Úterý 5. 8. 2014, Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 4, Praha 1

 1. Sál 1: 8,30 – 12,00    Valná hromada spolku ČŠBH
 2. Sál 2: 8,30 – 12,30    Hodnocení – sebehodnocení žáka, zkušenost z Evropských škol: PhDr. Dana Musilová, PhDr. Klement (Evropská škola Lucemburk II.)
 3. Sál 1: 13,30 – 17,30  Jak založit českou školu v zahraničí: MUDr. Lucie S.- Boucher
 4. Sál 2: 13,30 – 17,30  Burza nápadů

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Úterý 5. 8. 9,00 – 18,00

Kurz: Úvod do logopedie, logopedická prevence v předškolním a raně školním věku: Mgr. Eva Kolesová

Středa 6. 8. 9,00 – 19,00

Kurz: Úvod do psychologie, pedagogiky a didaktiky: PhDr. Arnošt Smolík, PhD; PF UJEP Ústí nad Labem

Čtvrtek 7. 8. 9,00  – 19,00

Kurz: Metodika výuky českého jazyka: PaedDr. Blanka Janáčková; PF UJEP Ústí nad Labem

Pátek 8. 8. 9,00 – 19,00

Kurz: Metodika výuky českého jazyka: PaedDr. Blanka Janáčková; PF UJEP Ústí nad Labem

Nabídnuté kurzy tvoří součást Kurzu pedagogiky, psychologie a metodiky výuky českého jazyka a českých reálií pro učitele v zahraničních školách typu ČŠBH. Tento kurz má celkem 100 hodin, jeho další části, tedy: pokračování psychologie, pedagogiky a didaktiky, metodiky výuky českého jazyka, metodiky výuky reálií a úvod do bilingvismu budou dále vyučovány v průběhu školního roku vždy v neděli, nebo v jiný den, dle dohody účastníků (1 x za 14 dnů), prostřednictvím webináře.

Doprovodný program, České centrum Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

Prezentace:

nakladatelství Meander (www.meander.cz) a nakladatelství JŠ (www.jirisandera.cz),

Ukázka ediční činnosti: nakladatelství Fraus (www.fraus.cz), Nová škola (www.nns.cz) a Prodos (www.ucebnice.org)

Úterý 5. 8.     14,00 – 18,00

Středa 6. 8.     9,00 – 19,00

Čtvrtek 7. 8.   9,00 – 19,00

Pátek 8. 8.       9,00 – 12,00

Fotogalerie

Kontakt: Lucie Slavíková–Boucher, csbh@csbh.cz


Konference byla realizována s laskavou podporou: